Ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers

In het kader van de invoering van Diftar, zorgt de gemeente Losser voor voldoende mogelijkheden om het inzamelen van afval te faciliteren. In het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers, gaat het vooral om twee nieuwe plekken waar ondergrondse verzamelcontainers komen te staan voor huishoudelijk afval. Dat is aan de Beuningerstraat (4 stuks) en de Arkelstein (1 stuk). U kunt het concept plaatsingsplan met bijbehorende stukken vanaf 18 april inzien aan de balie van de gemeente Losser of op de website van de gemeente Losser. Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat tot en met woensdag 29-05-2019 t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB te Losser.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare werken. Op maandag t/m vrijdag te bereiken via telefoonnummer 053-5377416 en mailadres administratieow@losser.nl.