Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Online platform Groenblauw Twente gelanceerd

In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met zware regenbuien, hittegolven en perioden van droogte. Ook de inwoners van gemeente Losser moeten zich hierop voorbereiden. Om hen te helpen en te inspireren is de website www.groenblauwtwente.nl gelanceerd.

Op www.groenblauwtwente.nl vind je tips om zelf aan de slag te gaan. Het gaat om simpele maatregelen, zoals de regenpijp afkoppelen van het riool, een regenton plaatsen, natuurlijke zonwering aanleggen en meer planten in de tuin laten groeien. Op de website is ook een handige tool te vinden waarmee je de klimaatscore van jouw huis en tuin kunt bepalen en delen met anderen. Op die manier worden anderen geïnspireerd ook aan de slag te gaan met de maatregelen. Met kleine aanpassingen kan elke inwoner zijn huis of tuin al hitte- en waterproof maken. En veel kleine aanpassingen hebben samen een grote impact.
Ambassadeur en weerman Dennis Wilt neemt Twente mee in de wereld van klimaatverandering

Dennis Wilt, weerman bij SBS6 en weer.nl, neemt inwoners, bestuurders en ondernemers mee in de wereld van klimaatverandering. Deze echte Twentenaar vertelt over de gevolgen waarmee we in Twente te maken krijgen en waarom we onze omgeving aan moeten passen aan het veranderde klimaat. De oproep? Alleen samen pakken we de vervelende gevolgen van extreem weer aan! Dennis De oproep van Dennis vind je op  https://youtu.be/ECRwb2gnROQ 

Regionale aanpak

Groenblauw Twente komt voort uit een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Deze samenwerking in Twente is niet nieuw. Zo wordt er samen gewerkt aan de aan de opgaven voortkomend uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018, het ambitieplan van gemeenten, waterschap, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig te maken. In november 2019 brachten de Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen de klimaatatlas uit. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart.
 

groenblauwtwente logo