Ondersteuning in vaste woonlasten via TONK voor meer mensen bereikbaar

Inwoners kunnen langer een tegemoetkoming in de woonkosten krijgen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling is namelijk verlengd tot 1 oktober 2021. In eerste instantie gold de TONK-regeling t/m 30 juni 2021. De gemeente Losser heeft besloten de voorwaarden te versoepelen, waardoor meer huishoudens in aanmerking komen. De regeling is voor álle huishoudens (dus niet alleen zzp-ers) die als gevolg van de coronamaatregelen minder inkomen hebben dan daarvoor. 

De verruiming geldt nu voor huishoudens die, als gevolg van een corona, een inkomensdaling hebben van 15% (dit was 30%). Daarnaast verhoogt Losser ook het bedrag naar € 500,- per maand (was ca. € 330 per maand). 

Nieuwe aanvragen voor de tijdelijke tegemoetkoming in de woonkosten kunnen worden gedaan tot 1 november 2021. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Dat betekent dat aanvragen over het eerste halfjaar opnieuw beoordeeld worden op basis van de nieuwe regels. Inwoners die al een aanvraag hebben ingediend, hoeven niets te doen. 

“We zijn nog niet van Corona af. Bepaalde branches hebben het nog echt zwaar. Bij sommige huishoudens zijn de inkomsten nog lang niet op het peil van daarvoor”, vertelt wethouder Anja Prins. “Daarom hebben we besloten om de voorwaarden voor de TONK-regeling te verruimen. We weten dat financiële problemen ook kunnen leiden tot andere klachten, zoals depressiviteit of huiselijk geweld. Ik wil de mensen op het hart drukken om hulp te vragen, daar waar het hen zelf niet meer lukt. Neem dan contact op met de gemeente of met de hulpverleningsinstanties die daarvoor zijn.”

Wat is de TONK-regeling

Het Rijk heeft de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen, met het doel om zo veel mogelijk gezinnen tijdelijk te ondersteunen bij het betalen van hun noodzakelijke woonkosten. Sommige inwoners, die geen beroep kunnen doen op een andere financiële regeling of uitkering of voor wie deze regelingen onvoldoende uitkomst bieden, dreigden tussen wal en schip te vallen. Voor de tegemoetkoming zijn géén landelijke regels vastgesteld, die worden aan de gemeenten overgelaten.

Meer informatie

De vernieuwde voorwaarden en een aanvraagformulier zijn te vinden op de pagina Corona en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).