Onderhoud gemeentelijke hoofdriolering

Elk jaar laat de gemeente Losser een gedeelte van de gemeentelijke hoofdriolering reinigen en inspecteren. Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de kwaliteit, en afhankelijk van de aangetroffen schadebeelden kan een reparatie, renovatie of vervanging worden bepaald. Is de kwaliteit nog voldoende, dan zijn verdere vervolgstappen niet noodzakelijk. Ook dit jaar wordt circa 19 kilometer aan riolering in beeld gebracht. Twente Milieu gaat de uitvoering verzorgen, de werkzaamheden vinden plaats vanaf 31 januari 2022 tot ongeveer 1 april 2022. Uitvoering is wel afhankelijk van de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken die mogelijk in het rioolstelsel aanwezig kunnen zijn. De rioolinspecties vinden plaatsen in De Lutte, Losser en Overdinkel 

Niet elke rioolstreng wordt geïnspecteerd. Bewoners en bedrijven worden door Twente Milieu een aantal dagen van te voren geïnformeerd door middel van een huis-aan-huis brief. In deze informatiebrief staat meer informatie over de uitvoering en hoe u contact kunt opnemen met Twente Milieu bij vragen. Normaal gesproken is de overlast zeer beperkt. U hoeft er zeker niet voor thuis te blijven. Zowel de gemeente Losser als Twente Milieu kan op voorhand niet aangeven waar en op welk tijdstip gewerkt gaat worden.

Het kan wel voorkomen dat de medewerkers u vragen om bijvoorbeeld een geparkeerde auto te verplaatsen. Medewerkers van Twente Milieu zullen u nooit vragen om uw huis te mogen betreden ten behoeve van de uitvoering. Vertrouwd u het niet, neem dan contact op met Twente Milieu en meld het voorval.
Reinigingswagen van Twentemilieu