Omwonenden worden vroegtijdig betrokken bij plannen nieuwbouw Aldi in Overdinkel

Aldi Overdinkel wil verhuizen en is van plan om aan de Hoofdstraat 189-195 een nieuwe supermarktwinkel te bouwen. De huidige winkel is te klein en voldoet niet meer aan de eisen die Aldi en haar klanten aan een supermarkt stellen. Op de plaats van de oude Aldi zouden tien appartementen kunnen komen.

Het college vindt het belangrijk dat de direct omwonenden vooraf worden betrokken bij de nieuwe plannen. De ontwikkelende partijen, waaronder Aldi, hebben een duidelijke opdracht gekregen om hiervoor zorg te dragen. Vanwege de coronarichtlijnen is een fysieke informatieavond niet mogelijk. Direct omwonenden zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd door de ontwikkelende partijen. Alle andere inwoners worden natuurlijk via de reguliere procedure betrokken, als het plan ter inzage wordt gelegd.

Daarnaast legt het college aan de raad voor om de verschillende vergunningen die nodig zijn, te combineren in één procedure. Dat maakt het proces minder lang en ingewikkeld.

Wethouder Harry Nijhuis: “Mooi dat de Aldi in Overdinkel kiest voor nieuwbouw. Een supermarkt die voldoet aan de wensen van deze tijd en de detailhandel in het dorp zal versterken. Bovendien past de bouw van nieuwe woningen in onze woningopgave. Hiermee komen we tegemoet aan de behoefte aan woningen in het middensegment, die ook bereikbaar zijn voor starters. We zijn benieuwd hoe de plannen worden ontvangen.”
Voor de bouw van de supermarktwinkel en de appartementen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan voor de zomer van 2021 ter inzage wordt gelegd.