Nieuwjaarstoespraak burgemeester Cia Kroon

Lees hier de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester terug

Foto Cia Nieuwjaar v2

Geachte Dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,

Hartelijk welkom namens onze Gemeenteraad en het College. Wij wensen u en uw dierbaren een heel gelukkig nieuwjaar. Mooi dat we weer bij elkaar kunnen zijn.
 
Herzlich Wilkommen an unsere Deutsche Kollegen und Gäste. Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr. Wir sind uns in die Zusammenarbeit über Corona noch näher gekommen. Das möchten wir im nächsten Jahr gerne ausbauen.

Sjanovni pani ta pánoveh!  Vitaaju vas   ze na-stu-paju-tsjim Novym Rokom ta bazhaju vam ta vásjim rodynam vsjogo najkra-sjogo!

Dames en heren,
Politiek gezien is er heel wat veranderd in Losser het afgelopen jaar. Een nieuwe Gemeenteraad, met veel vertrouwde gezichten,de raads en commissieleden die stopten wil ik danken voor hun inzet.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van ons raadslid Henk Filipsen. Hij heeft veel voor onze gemeenschap betekend. Gelukkig konden we onze waardering aan hem uitspreken door hem te onderscheiden met de gouden gemeentespeld.

Het College kreeg een andere politieke samenstelling. We namen afscheid van Harry Nijhuis en Anja Prins. Harry en Anja, dank jullie wel voor jullie grote inzet. Marian Oosterbroek en Jimme Nordkamp traden aan, met Jaimi van Essen als continue factor bij de wethouders. Het College bestaat nu uit 2 jonge mannen en 2 iets oudere vrouwen.

Gerrit Jan Kok heeft het burgemeesterschap een groot deel van het afgelopen jaar waargenomen.
Hij heeft het fantastisch gedaan. Nog steeds is er geen enkel lijk uit de kast gevallen. Dank je wel Gerrit Jan!

Ik heb van u persoonlijk het afgelopen jaar veel steun ervaren. U heeft mij de kracht gegeven weer aan het werk te gaan en- nog belangrijker-  te blijven. Veel dank daarvoor. Nu ik weer aan het werk ben lijkt het contact op straat, maar ook in t Lossers Hoes, persoonlijker te zijn geworden. Mensen komen sneller met hun verhaal bij mij. We komen eerder tot een uitwisseling op het persoonlijke vlak.
Dit geeft een extra dimensie aan mijn burgemeesterschap.

Voor ik zo ziek werd heb ik me wel eens af gevraagd of mensen wel op een kaartje of een bemoedigend woord van de burgemeester zitten te wachten. Nu weet ik hoe belangrijk het is elkaar te steunen als het tegenzit.En samen te vieren als het goed gaat. Pluk de dag!

En vieren, dat kunnen we in de gemeente Losser.Het afgelopen jaar kwam het verenigings- en uitgaansleven gelukkig weer op gang. Ik heb veel respect voor de manier waarop inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers met de gevolgen van Corona zijn omgegaan. U toonde initiatief, flexibiliteit en veerkracht en zette van alles op touw. Even een kleine selectie- vergeef mij dat ik niet uitputtend kan zijn.
  
In Overdinkel is heel veel georganiseerd,in, om en vanuit het Trefhuus. Textielfietstocht, Open eettafel, Kidsplay,Beer Craft festival en opnieuw het Smokkelbluesfestival om maar iets te noemen.
Met de Electrokar kunnen mensen die minder goed ter been zijn er op uit in onze hele gemeente.

Ook in de Lutte gebeurde veel op cultureel en sportief gebied. Hellehondsdagen, Helletocht, de Snertloop, de bijzondere Twentse Cultuurtocht en de Landgoed Twente Fair konden gelukkig weer doorgaan. Naast een literair festival was er voor het eerst een theaterfestival -Groond- op het Lutterzand. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

In Beuningen was het dorpsfeest weer een groot succes en vierden de Katholieke Plattelands Jongeren hun 50-jarig jubileum. Het Sterrenbos nieuwe stijl jubileerde en is een vaste waarde geworden in Beuningen.

De onthulling van het oorlogsmonument en de fototentoonstelling in De Glaan waren zeer indrukwekkend. Ook in de andere dorpen werden oorlogsslachtoffers herdacht op een eigen manier en op eigen momenten. En … heel mooi in deze tijd: er ontstaat een Voedselbos in Glane.

Losser dorp bruiste weer met bekende evenementen als Het Bruegheliaans festijn, Funny Day, De Boerenmarkten, en het 50e Kersthandbaltoernooi voor alle basisscholen. De Veteranendag was dit jaar op Erve Kraesgenberg. Veel verhalen kwamen los. En dat is precies de bedoeling. 

Met onze mooie bedrijven, fantastische horeca, harmonieorkesten en koren, successen bij klootschiet-, Twirl en andere toernooien, Midwinterhoornblazen en de Creatieve Broedplaats in de Carnavalsloods en de Twentse Oudejaarsconference  zetten we de gemeente Losser regionaal en nationaal op de kaart. De inzet van vrijwilligers, vaak met steun van ondernemers, is gigantisch in onze gemeente. Dit jaar zijn dan ook verschillende mensen onderscheiden voor hun grote verdiensten voor onze gemeenschap. De gemeentespeld werd afgelopen jaar behalve aan Henk Filipsen ook aan Ellen Visschedijk en Ferdie de Boer uitgereikt.

Bij de lintjesregen werden de heren Eppink, Konter, Vaneker, Wevers en Wullink Koninklijk onderscheiden. De heren Scheper en Dood en mevrouw Benschop kregen op een ander moment hun Koninklijke onderscheiding.
 
Was het een makkelijk jaar? Dat zeker niet. We zijn het afgelopen jaar behoorlijk op de proef gesteld. Het coronavirus was nog niet op zijn retour of er brak oorlog uit in Oekraïne. Deze oorlog heeft grote gevolgen, In de allereerste plaats voor de Oekraïners zelf. Zij moeten hun land ontvluchten of vechten voor hun vrijheid. Zij verdienen onze steun, net als vluchtelingen uit andere gevaarlijke landen. Ik kom hier zo op terug.

De oorlog in Oekraïne heeft impact op iedereen. Deze oorlog veroorzaakt hoge prijzen en energiekosten. Hierdoor ontstaan bij sommigen grote financiële problemen. Gelukkig laat onze gemeenschap zich hier niet onbetuigd. Hulp aan mensen die moeilijk of niet rond kunnen komen, wordt van alle kanten geboden. Dank u wel hiervoor. De gemeente kent overigens verschillende regelingen om mensen te ondersteunen. Maak er gebruik van als u het nodig heeft!

We hebben ook te maken met de stikstofproblematiek. In mijn studententijd was dit probleem al bekend. De aanpak is tientallen jaren vooruit geschoven. Juist in onze gemeente met boeren in de nabijheid van zo veel natuurschoon komt de onzekerheid over de aanpak hard aan. Jonge mensen staan voor de vraag of zij het bedrijf gaan overnemen. Kunnen zij hun bedrijf nog voortzetten en zo ja hoe?

Het stikstof vraagstuk is veel breder dan Losser. Daarom werken we intensief samen met de Provincie en in Noord Oost Twents verband. Onze Overijsselse gedeputeerde ten Bolscher doet zijn uiterste best om oplossingen aan te dragen en de Rijksoverheid hiertoe te bewegen. De stikstofopgave staat niet op zichzelf: klimaat, water, energie, voedselproduktie, woningbouw, natuurbeheer: het werkt allemaal op elkaar in. Er moeten lastige keuzes worden gemaakt.
De gemoederen lopen hierbij soms hoog op. Laat ik daar dit over zeggen: we hebben elkaar hard nodig om tot goede oplossingen te komen. Het is van essentieel belang met elkaar in gesprek te blijven.

Terugkomend op de opvang van vluchtelingen: ook hier hebben we elkaar hard nodig om tot goede oplossingen te komen. We laten ons hier van onze beste kant zien. Er werd kleding gebracht, fietsen, spelletjes, eten, apparaten en andere spullen. Inzamelingsacties werden georganiseerd. Er werd gekookt door professionele koks, en mensen geleerd met de professionele keuken om te gaan. Te veel om op te noemen. Hier heeft u een heel belangrijke bijdrage aan geleverd:
Inwoners, verenigingen en ondernemers. Ook gemeenteambtenaren leveren hier een grote prestatie. Heel veel dank hiervoor allemaal.

De eerste Oekraïners kwamen hier in Carnavalstijd. Dat is de mensen die ik sprak heel goed bevallen. Een feest van ontmoeting waar iedereen gelijk is, waar je ook vandaan komt, man of vrouw ;) Gelukkig staat dit feest nu ook weer voor de deur. Kort geleden bracht ik een bezoek aan de Oekraïners in Marktzicht.Zij vertelden mij dat zij zich zijn gaan thuisvoelen in Losser. Dit te horen was voor mij een hoogtepunt van het afgelopen jaar. Wij kunnen trots zijn op onze gemeenschap. Als het er op aan komt, staan heel velen klaar. 
Verenigingen, organisaties, inwoners en gemeente werken dan heel nauw samen. Dat geeft veel vertrouwen in de toekomst. Samen kunnen wij veel aan.

Lieve mensen, let goed op elkaar. Wij wensen u allen een heel mooi 2023.