Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuwjaarsspeech burgemeester Kroon op 7 januari 2020

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 't Lossers hoes op 7 januari blikte burgemeester Cia Kroon terug op het afgelopen jaar.

Tekst van de speech:

toespraak burgemeester KroonGeachte Dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,


Hartelijk welkom allemaal,
Mede namens de gemeenteraad en onze wethouders Harry Nijhuis, Anja Prins en Jaimi van Essen.
Hij is dit jaar begonnen als opvolger van Marcel Wildschut.

Wij wensen u en uw dierbaren een heel gelukkig nieuwjaar.
Met de beste wensen voor uw gezondheid.
Laten we er met zijn allen een mooi jaar van maken.

Schön das Deutsche Kollegen und Gäste bei uns sind heute Abend.
Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr


Voor mij persoonlijk was 2019 het jaar waarin ik samen met mijn echtgenoot inwoner werd van Losser,
Dan krijg je opeens post van de gemeente, of juist niet....

Het Noaberschap hebben we meteen ervaren.
De noabers stonden voor de deur in klederdracht en met een mand vol proviand. 
Zo konden we naar traditioneel gebruik de eerste dagen overleven.
En ook daarna zijn ze er.

2019 was absoluut een bewogen jaar te noemen.
We maakten prachtige maar ook zeer schokkende gebeurtenissen mee.

Naast de  terugkerende evenementen 
Waren er nieuwe initiatieven 
Initiatieven die, soms tot ver buiten de grenzen van Losser, laten zien hoe mooi en bijzonder onze gemeente is.
     
De combinatie van 35 jaar Breughel en 65 jaar Böggelrieders leverde een groot feest op.
Folkloristische gezelschappen uit heel Europa kwamen naar Losser om op te treden in schitterende klederdracht en samen het jubileum te vieren.
Losser liet zijn gastvrijheid zien door onze internationale gasten onderdak te bieden.

Mensen die veel voor ons betekenen worden geëerd

Het 100 jarig jubileum van de zusters van de Congregatie Onze Lieve Vrouwe van het Heilig Hart in Overdinkel was een geweldig feest.
Super goed georganiseerd door ondernemers en vrijwilligers.
Vorige maand heb ik de zusters Castissima en Leokorda mogen onderscheiden met de zilveren gemeentepenning voor hun bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en voor hun hulpvaardigheid.

Kenmerkend is dat iedereen die mee wil doen mee kan doen.
Mensen worden gehaald en gebracht, sinds kort ook per Elektrocar of men komt naar de mensen toe. 

Vaak is er sprake van steun aan een goed doel.
Zo liet Stichting Goal met Tour de Goal zien wat zij betekenen voor mensen die niet in staat zijn hun eigen recreatie te organiseren

Muziekvereniging Sempre Crescendo vierde dit jaar zijn 100 jarig jubileum: 
Ook hier werd het goede doel niet werd vergeten


Drum- en trompetterkorps De Tukkers haalde de Marinierskapel naar Losser ter gelegenheid van zijn 50 jarig jubileum.
De Tukkers gaan samen met Harmonie Kunst en Strijd verder. 
Goed dat zij de krachten bundelen. 

Ook SV De Lutte jubileerde: zij vierde het 75 jarig jubileum van de voetbalafdeling en het 40 jarige bestaan van de handbalafdeling.

De Historische Kring Losser publiceerde ter gelegenheid van hun 50 jarig jubileum een schitterend boek over de geschiedenis van 
Dorp en Marke Losser, - dus over  Losser, Overdinkel en Glane -
Die geschiedenis gaat ver terug.
Maar liefst 130 miljoen jaar. 
Wat is er in onze gemeente zo oud?
Ik zou zeggen: lees dit boek

Het festival Lutterzand Literair beleefde dit jaar zijn première. 
Bijzondere voordrachten op idyllische plekken in het Lutterzand.
Een festival van landelijke betekenis.
Mooi dat er over een paar weken een nieuwe editie volgt. 
Een traditie is geboren.

Het Smokkelbluesfestival ging van start in het Trefhuus in Overdinkel
Ook hier is een traditie geboren.
Mooi om te zien dat Duitse muziekliefhebbers de weg naar het Trefhuus weten te vinden.

Met de Smokkelroute ontsluiten we ons schitterende grensgebied voor een nieuw publiek.
Campingplaats Skoppenboer in Overdinkel werd tot beste van Nederland uitgeroepen.
       
De eigenaren van het landgoed Het Hakenberg kregen de prijs van de Overijsselse Kastelenstichting voor de restauratie van het landgoed het 
Hakenberg in Beuningen.  

In Beuningen was ook het Nederlands kampioenschap klootschieten voor senioren.

Paul de Leeuw besteedde op de televisie in verschillende programma’s aandacht aan onze gemeente.

Aan onze veteranen vanwege het Veteranencafé: dit is een mooi voorbeeld voor andere gemeenten.
Aan Paviljoen Lutterzand vanwege het winnen van het Nederlands Kampioenschap biertappen.


In de kerkdorpen werd in 2019 hard gewerkt aan de leefbaarheid 
Dat zal in 2020 niet anders zijn.
Mooi om te zien hoe dorpsraden, ondernemers, vrijwilligers en gemeente samenwerken.
In het bijzonder wil ik de dorpsraad van Glane noemen.
Deze dorpsraad heeft het afgelopen jaar een mooie ontwikkeling doorgemaakt.

De gemeenteraad is in 2019 begonnen zijn werkwijze aan te passen. 
Komend jaar krijgt dit zijn beslag.
Hierdoor komt meer ruimte voor contact met inwoners en wordt in de gemeenteraadsvergaderingen duidelijker gemaakt waar men voor staat.

Vrouwen zijn in de politiek nog steeds ondervertegenwoordigd, ook in onze gemeenteraad.
We hebben het 100 jarig jubileum van het vrouwenkiesrecht aangegrepen om vrouwen bij de politiek te betrekken met hulp van vrouwelijke ondernemers.
Dit in verschillende setting; Van lifestyle event tot high tea.
Steeds met gesprekken over thema’s die ons bezighouden.
Er is veel belangstelling en enthousiasme
Hoe kan het ook anders, want wat blijkt?
Aletta Jacobs heeft haar eigen boontjes gedopt bij het Kruisselt!
Dat kunnen we daar zien op een tentoonstelling

Komend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. 
Aan de voorbereiding hiervan is het afgelopen jaar al door veel mensenen organisaties hard gewerkt. 
Een prachtig programma is in de maak.

Er waren ook zeer schokkende gebeurtenissen.
Het jaar 2019 begon afschuwelijk met een dodelijk geweldsincident.
Verschrikkelijk triest was het verdrinken van een  jongetje uit Losser.
Hulpverleners, mensen die in de buurt waren en bekenden van de familie hebben zich enorm ingezet. 
Dat is zwaar.  
Wij leven mee met de nabestaanden en vrienden van beide slachtoffers.

De blikseminslag in de Zwaluwstraat in De Lutte in augustus was van een ongekende kracht.
Een enorme klap waarbij gelukkig niemand gewond is geraakt.
Deze gebeurtenis had grote impact voor de bewoners van de getroffen huizen.
Dat geldt ook voor het afbranden van Morsink Diervoeders in de Lutte.

De plofkraak bij juwelier Vreriks en de beschieting van de Sportfabrik in Losser waren schokkende gebeurtenissen.
Zeer vervelend voor alle betrokkenen.
In het bijzonder voor de eigenaar van de Sportschool en de juwelier.
Mooi om te zien hoe Lossenaren hen hebben gesteund.

Deze gebeurtenissen illustreren dat veiligheid, een steeds belangrijker thema is, in onze gemeente.
Voor en achter de schermen.

Gebleken is dat als het er op aan komt iedereen klaar staat.
Hulpverleners, omwonenden, vrijwilligers, allerlei instanties, ambtenaren.
Wij zijn hun zeer dankbaar. 
Het toont de veerkracht en weerbaarheid van de Losserse gemeenschap. 
Die is niet vanzelfsprekend
Wij zullen er samen zorg en aandacht aan moeten blijven besteden.

Op het gebied van veiligheid werken wij steeds intensiever samen op Twents niveau en met Duitsland.
Met 25 kilometer grens met Duitsland en de A1 als toegangspoort naar de rest van Europa is dit uiterst belangrijk.

De Grensovergang op de A1 haalde het NOS journaal jaaroverzicht met de blokkade door de trekkers.
Over de opheffing van deze blokkade heb ik een toelichting gegeven op het Radio 1 journaal.

De achterliggende problematiek - stikstof, duurzaamheid, natuurbeheer, knellende ruimtelijke kaders - speelt sterk, zeker in onze mooie gemeente. 
Dat merk je als je met boeren praat.
Om te kunnen investeren is het belangrijk te weten waar je aan toe bent. 
De regels of de handhaving van die regels moeten niet steeds veranderen.
Jonge boeren staan voor de vraag of ze het bedrijf van hun ouders of andere familieleden gaan overnemen.
Soms is verplaatsing of zelfs bedrijfsbeëindiging aan de orde. 
Dit is heel ingrijpend

Hoe combineer je landbouw, natuur en economie op een duurzame manier?
Er zijn mooie voorbeelden in onze gemeente die anderen kunnen inspireren. 
Daar kan zelfs een kleinere gemeente als Losser een voorbeeldrol spelen. 
Een boer uit De Lutte haalde het NOS journaal jaaroverzicht. 
Bij de beëindiging van de blokkade op de A1 kreeg ik van een van de boeren-  hij was van buiten Losser - te horen dat dat wij er zijn voor de boeren en dat ie dat knap vond voor zo’n kleine gemeente. 
Een compliment bij een blokkade. 
Het gold voor Losser als hele gemeenschap.
In onze gemeente werken wij samen om te kunnen doen wat in ons vermogen ligt.

Ook op Twentse schaal is samenwerking heel belangrijk om vraagstukken als  deze en andere het hoofd te bieden.
Niet alleen tussen de gemeenten onderling, maar ook met andere partners: bedrijven, scholen, maatschappelijke instellingen. 
Deze weg is inmiddels ingezet. 
We zijn druk bezig met de vernieuwing van de regionale samenwerking met het oog op de Twentse agenda en in de context van de Kracht van Oost Nederland. 
Vertrouwen is als het er op aan komt de basis is voor goede samenwerking. 
Vertrouwen bouw je op.
Het is geen project. 
Het vereist zorgvuldigheid, aandacht en respect in de omgang.
Oog voor procedures maar zeker ook voor mensen en de verscheidenheid aan belangen, mogelijkheden en capaciteiten in onze potentieel zeer krachtige grensregio. 
Dat vereist spreken met elkaar in plaats van over elkaar. 
Het spel weegt zeker zo zwaar als de knikkers. 
Omgangsvormen zijn binnen een vitale gemeenschap net zo belangrijk als resultaten. 
Die komen er vanzelf in een prachtregio als de onze als de basis gezond en goed is. 

Dat weten we vanuit het ook in 2019 weer tentoongespreide Noaberschap binnen Losser als geen ander. 
We kunnen ons in onze gemeente gelukkig prijzen met een sterke gemeenschap met veel veerkracht. 
We kunnen veel aan.
Dat zullen we in 2020 ongetwijfeld weer laten zien. 
De kracht van de gemeente is ten slotte de kracht van de gemeenschap.


Ik wens u allen een heel mooi 2020.