Nieuwjaarsspeech burgemeester Cia Kroon

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in 't Lossers hoes op 9 januari blikte burgemeester Cia Kroon terug op het afgelopen jaar en vooruit op 2019.

Tekst van de speech:burgemeester Cia Kroon

Geachte Dames en heren, meisjes en jongens, Sehr geehrte Damen und Herren,

Hartelijk welkom namens de gemeenteraad en het College van burgemeester en wethouders van Losser. Wij wensen u een heel gelukkig nieuwjaar. Laten we er een mooi jaar van maken met veel aandacht voor elkaar.

We zijn hier in ‘t Lossers hoes. De opening in maart -  alweer bijna een jaar geleden - was een prachtige happening. Heel veel, duizenden, inwoners kwamen langs, alle organisaties hier in huis presenteerden zich. Inmiddels weet men elkaar in ‘t Lossers hoes goed te vinden. De onderlinge samenwerking is versterkt, nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan.

Het is een mooie ontmoetingsplek geworden. De bibliotheek draagt daar zijn steentje aan bij. Bijvoorbeeld pas nog met Joris’ Kerstboom, van het gelijknamige tv-programma. Men kon een persoonlijke wens in de boom hangen en in gesprek gaan met aanwezige vrijwilligers wanneer daar behoefte aan was. Onze bibliotheek is zeer terecht genomineerd voor ‘beste bibliotheek van Nederland’. Binnenkort kunnen we stemmen! Hiertoe wil ik u natuurlijk van harte aanmoedigen.

Niet alleen in ‘t Lossers hoes zie je meer samenwerking ontstaan, maar in alle kerkdorpen. Dorpsraden, ondernemers, sport- en culturele verenigingen. Je ziet meer onderlinge samenwerking en dat levert mooie resultaten op. Een voorbeeld is de dit jaar gelanceerde smokkelfietsroute. Inwoners, ondernemers, Bruisend Overdinkel, de VVV en de gemeente sloegen de handen ineen, met een prachtig resultaat! En niet te vergeten het multifunctionele clubgebouw van Stichting Man. Dankzij vrijwilligers wordt er van alles georganiseerd, voor iedereen, voor jong en oud, voor mensen met een beperking. Mijn collega Anja Prins gaat hier straks nader op in bij het uitreiken van de vrijwilligersprijzen.

Een voorbeeld voor ons allen is Ferdi de Boer. In 2018 onze nieuwe voetstapper. Een zeer terechte keuze van het Brueghelbestuur. Met de opbrengst van oud ijzer heeft hij fantastische en spectaculaire uitstapjes en feesten georganiseerd voor mensen die een opkikker kunnen gebruiken. Met als letterlijk hoogtepunt het vliegen boven onze omgeving. Ferdi nogmaals zeer bedankt! Ik ben heel blij dat Concordia het inzamelen van oud ijzer voortzet.

Het hele jaar door waren er mooie evenementen in de kerkdorpen en in het buitengebied, te veel om op te noemen. Van Carnaval tot Hellehondsdagen en Heel Beuningen Bakt. Van Euregiofeest tot Brueghel. Landgoed Twente Fair, Landgoed Twente Marathon, Openlucht Concert op de Wilmersberg met dit jaar het Orkest van het Oosten en Ellen ten Damme. In Openluchttheater Brilmansdennen een heel gevarieerd programma, van de Dijk tot Jannes, inclusief polonaise. De Processie en de Winterlichtjes in het Gerardus Majella Park en niet te vergeten de Kerststallen Expositie waren indrukwekkend en heel sfeervol. 

Mooi was de come back van het Sportgala. Handbalkeepster Hante Hamer, judoka Ritchell Konter en meisjesteam A1 van Volley ‘68 waren de winnaars. En we hadden in de zomer zelfs een sportief Wereldkampioenschap in Losser: het WK Steppen!

Het 50-jarig bestaan van Johma mag natuurlijk niet onvermeld blijven. Met de heerlijke maaltijd op het Raadhuisplein voor 1000 mensen. Super georganiseerd. Wat een feest! En ik heb mijn collega burgemeester nu eindelijk live ontmoet. Met de opening van het prachtig verbouwde Sterrenbos hebben we in Beuningen een hele mooie pleisterplaats en ontmoetingsplek. Evenementen worden vrijwel altijd omlijst door muziek. Dat heb ik ook bij mijn installatie mogen ervaren. Muziek zit in ons DNA. Het 110-jarig jubileum van Excelsior afgelopen jaar en het 100-jarig jubileum van Sempre Crescendo dit jaar getuigen hiervan. Hartelijk Gefeliciteerd!

Speciaal woord van dank is op zijn plaats aan onze hulpverleners.Politie, brandweer, ambulancepersoneel, EHBO’ers, mensen in de zorg. Wijkverpleging bijvoorbeeld. Ik mocht meelopen met een wijkverpleegkundige. Wat een fantastisch werk, steeds belangrijker in tijden dat mensen langer thuis blijven wonen.

Dit jaar hebben wij voor het eerst ook BOA’s, de ogen en oren van onze gemeenschap. Zonder deze hulpverleners geen evenementen en geen Veilige, kwalititatieve leefomgeving.

Helaas hebben mensen ook te maken gehad met verdriet en tegenslag,Iedereen die hiermee wordt geconfronteerd wens ik veel sterkte. Speciaal wil ik stilstaan bij de afschuwelijke gebeurtenis op oudjaarsnacht. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en betrokkenen bij het slachtoffer in de Lepelaarstraat.

2018 was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe raad is voortvarend aan de slag gegaan met bestuurlijke vernieuwing. Ook hierbij speelt samenwerking een belangrijke rol. Hoe werk je als raad samen met inwoners en organisaties? Wat maakt het hier goed toeven ook voor jonge mensen? Diverse leerlingen van basisschool De Saller laten ons zien wat zij leuk vinden aan onze gemeente, op de posters in de zaal. Wij hebben hier ook met elkaar over gesproken. Heel inspirerend jongens en meisjes, dank jullie wel!

Op basis van het coalitieakkoord: “En noe verdan!” startte eind mei een nieuw college van Burgemeester en wethouders. Wethouder Marcel Wildschut ging door. We namen afscheid van Joop Hassink en Jan Martin van Rees. En al eerder van waarnemend burgemeester Jean Paul Gebben. We verwelkomden Harry Nijhuis en Anja Prins als nieuwe wethouders.

Duurzaamheid is een heel belangrijk thema in 2019 en verder. We hebben de Toekomstvisie Duurzaamheid gemaakt en gaan - samen met de andere  Noordoost Twente gemeenten - in de eerste helft van 2019 een communicatieplatform lanceren. Zo kunnen we informatie geven én ontvangen én de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, verenigingen en kennisinstellingen bevorderen en faciliteren. We gaan lokale duurzame initiatieven ondersteunen. En we gaan de 40 projecten uit het uitvoeringsplan Duurzaamheid uitvoeren.  Afgelopen zomer hebben we zowel last gehad van extreme droogte als van hevige wateroverlast. Ook klimaatbestendigheid is een belangrijk aspect van duurzaamheid.  Twente heeft 30 miljoen bij het rijk binnengehaald met de zogeheten Regiodeal. Heel belangrijk ook voor onze gemeente voor werkgelegenheid, goed opgeleide arbeidskrachten, nieuwe innovatieve bedrijvigheid en het behoud van goede voorzieningen. De ontwikkeling van het landelijk gebied verdient hier een stevige plaats in. Ook belangrijk is dat de kennisinstellingen in onze regio hier aandacht aan besteden. Met alleen smart city kom je er niet, land en stad hebben elkaar nodig en vormen samen het sterke punt van Twente.

Wij hebben schitterende natuur, de meeste natuurmonumenten van heel Nederland. Aandacht voor een economisch verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering  van de agrarische bedrijven in natuurgebieden is heel belangrijk. Heel mooi in dit verband was de bijeenkomst met jonge boeren georganiseerd door LTO. Wat een ambitie en energie hebben zij! Belangrijk om hen de ruimte gegeven om te ondernemen en te ondersteunen waar nodig. We hebben hier mooie bedrijven die landbouw, natuur en andere economische dragers zoals energie-opwekking, toerisme, voedsel en streekproducten weten te combineren. Wij willen nog nadrukkelijker inzetten op grensoverschrijdend toerisme door versterking van het routenetwerk van fiets- en wandelpaden en gezamenlijke toeristische arrangementen en producten. De ontwikkeling en nabijheid van de Technology Base op het vliegveldterrein biedt  kansen voor  Losser als aantrekkelijke woongemeente.

Om in onze gemeente met plezier te kunnen wonen en werken, is een gevarieerd en passend woningaanbod noodzakelijk. Komend jaar voeren we daarom een onderzoek uit naar de vraag naar woningen: aan welke type woningen, voor wie en in welke prijsklasse is behoefte?
We letten op een goede balans tussen huur- en koopwoningen Het motto daarbij is: ‘elke woning moet raak zijn’. We willen dat iedereen - starters, gezinnen, alleenstaanden, senioren - in onze prachtige gemeente fijn kan wonen. 

Geachte dames en heren, ik kom aan het einde van mijn speech. Laten we elkaar in 2019 goed weten te vinden. Aandacht voor elkaar, omkijken naar elkaar, elkaar steunen in moeilijke tijden en samen de mooie momenten in het leven vieren.
Maar voor ik afrond wil ik een paar mensen noemen die zich het afgelopen jaar door heldhaftige gedrag bijzonder hebben onderscheiden.  Als eerste Frank Eulderink. Frank kwam in de nacht van 1 op 2 juli 2017 in een café in Oldenzaal op voor een meisje dat belaagd werd door een paar jongens. Frank kreeg een glas in het gezicht. Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds vond dat Frank met gevaar voor eigen lijf voor het meisje in de bres sprong. Ik had de eer hem de bronzen legpenning van het Carnegie Heldenfonds te mogen uitreiken. Dank je wel Frank.
 
Een afschuwelijke gebeurtenis het afgelopen jaar was de brand in het Losserhof.  In de late avond van 15 september 2018 gaat om 22.54 uur het brandalarm af.  Twee medewerkers van de nachtdienst zijn snel ter plekke en hebben door op welke plek de brand is ontstaan. Samen met twee collega's van de nachtdienst evacueren ze de bewoners. Eerst worden drie bewoners uit het brandende appartement en de twee appartementen daarnaast gehaald. Daarna worden de andere vier bewoners van de locatie uit bed gehaald en naar buiten gebracht. Voor het gevoel van de medewerkers duurde dit vrij lang. Er doen zich ook een aantal knelpunten voor, zoals een bewoner die weer naar binnen gaat nadat deze naar buiten is gebracht. Ondertussen vult de gang zich met rook. Toch lukt het de medewerkers om alle bewoners op een veilige manier te evacueren. Wanneer de brandweer arriveert (23.04 uur), staat iedereen al buiten. Om 23.18 uur is de brand geblust.

Willen Irma Eissink–Wildenborg, Sara Orün, Natalya Winters–Joosten en Bianca Buonfanti naar voren komen. Deze medewerksters hebben zeer alert en creatief gereageerd met gevaar voor eigen leven (gezien de rookontwikkeling). Daar wil ik ze hartelijk voor bedanken. Ik heb de eer jullie de Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon te mogen uitreiken. Ik geef straks nog graag het woord aan mevrouw Martine van Grieken, directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orde. Zij zal u meer over deze bijzondere onderscheiding vertellen. Hiermee sluit ik mijn toespraak af. Ik wens u allen een voorspoedig, gelukkig en gezond 2019.

De nieuwjaarsbijeenkomst is ook opgenomen. De videobeelden zijn hier te bekijken.  

Koninklijke Erepenning Menslievend Hulpbetoon