Nieuwe visie op de herontwikkeling van het Martinusplein, de Brink en de Aloysiuslocatie in Losser

Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser

Het college van Losser heeft het ontwerp voor de Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser gepresenteerd. De visie geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het Martinusplein, de Brink en de Aloysiuslocatie in het centrum van het dorp Losser. In de visie heeft elk van deze drie deelgebieden nu een eigen heldere profilering. Het ontwerp van de visie ligt vanaf 31 maart t/m 12 mei gedurende een periode van zes weken ter inzage. Op donderdag 14 april tussen 16:00 uur en 20:30 uur is er een inloopbijeenkomst in ’t Lossers hoes waarin de plannen voor de deelgebieden kunnen worden bekeken en vragen kunnen worden gesteld.

Wethouder Harry Nijhuis: “Met de presentatie van deze voor Losser majeure stedelijke visie hebben we een belangrijke ambities vervuld. Als gemeentebestuur wilden we nog deze raadsperiode met een nieuwe visie voor de ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Losser komen. Dat is gelukt en daar ben ik erg blij mee. Het is wat mij betreft is het een goede, heldere en ambitieuze visie geworden op basis waarvan verdere plannen kunnen worden ontwikkeld. In alle drie deelgebieden van het centrum van Losser willen we, samen met de diverse (vastgoed)eigenaren en betrokkenen, vooral meer kwaliteit toevoegen. Zodat er krachtige deelgebieden ontstaan, met elk een eigen profilering en sociale meerwaarde.”

Drie deelgebieden: de Brink, Aloysiuslocatie en Martinusplein

In de nieuwe visie ontwikkelt de Brink zich verder tot een aantrekkelijk, compact, compleet en comfortabel centrum. Het accent ligt daar op de commerciële functie. Als belangrijke commerciële trekker van het winkelcentrum worden de actuele uitbreidingsplannen van de supermarkt Jumbo gefaciliteerd om zo een impuls te geven aan de dynamiek en toekomstbestendigheid van het commerciële centrum van Losser. Op de locatie van het ‘oude postkantoor’ wordt, in de nieuwe visie, hoogwaardige woningbouw gerealiseerd, met een commercieel programma in de plint en twee lagen met appartementen daarboven. Deze appartementen richten zich met name op de wat oudere inwoners.

De herinvulling van de Aloysiusschool en omgeving richt zich nadrukkelijk op de koppeling van de cultuurhistorische waarde van het oude schoolgebouw aan een nieuw gebruik, met een sociaal-culturele meerwaarde voor het centrum. Daarnaast komt er ruimte voor ‘dorps’ wonen.

Op het Martinusplein wordt een aantrekkelijk historisch gebied gecreëerd om te wonen en te verblijven. In de nieuwe visie verdwijnt de winkelfunctie van het Martinusplein en wordt de historische structuur versterkt. Een volledige sloop en passende herontwikkeling van de noordzijde van het Martinusplein (de zijde van de voormalige Plus supermarkt en Hotel Marktzicht) is gewenst. De markante Martinustoren als landmark blijft (uiteraard) behouden.

Een ambitiedocument dat een duidelijke richting geeft

Wethouder Harry Nijhuis: “Deze stedenbouwkundige visie is geen gedetailleerd uitgewerkt plan met een definitief eindbeeld. Het is een ambitiedocument dat bijdraagt aan de nadere uitwerking van de ruimtelijke aandachtsgebieden in ons centrum en het is een gedragen basis voor noodzakelijke vervolguitwerkingen.”

Inzageperiode van donderdag 31 maart tot 12 mei 2022

De Visie ruimtelijke aandachtsgebieden centrum Losser wordt ter inzage gelegd van donderdag 31 maart tot donderdag 12 mei 2022. Tijdens deze inspraakperiode wordt op 14 april tussen 16:00 uur en 20:30 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in ‘t Lossers hoes. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden hun vragen stellen en opmerkingen op de visie geven. Uiteindelijk wordt de visie vastgesteld door de gemeenteraad. 

visie aloysiuslocatie-Brink met nieuw bouwvolume

Massaplaatje stedenbouwkundig onderzoek Martinusplein Losser 2