Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuwe vergoedingsregeling voor kinderopvang

Op zoek naar werk en kinderopvang te duur? Vanaf 1 januari 2020 zijn er in Losser nieuwe mogelijkheden om deze kosten op te vangen. 

Als u gebruik moet maken van kinderopvang omdat u werkt of bezig bent met een traject naar werk, kunt u vanaf 1 januari 2020 in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Omdat de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst nooit de volledige kosten van de kinderopvang dekt, blijft er altijd een bedrag (eigen bijdrage) over. Dit restant kan nu door de gemeente, voor bepaalde groepen ouders die vanuit een (bijstands)uitkering aan het werk gaan, vergoed worden. De tegemoetkoming van de gemeente wordt verstrekt via de bijzondere bijstand.  

Beleidsregels bijzondere bijstand

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft nieuwe beleidsregels voor de bijzondere bijstand vastgesteld. Deze regels gelden vanaf januari 2020 en zijn inhoudelijk iets gewijzigd ten opzichte van de oude regels. Hierdoor is het mogelijk een vergoeding voor de kosten van kinderopvang te verstrekken. Nieuw is ook dat het bedrag dat iemand aan eigen vermogen mag hebben is verlaagd: 
€ 1500,- voor een alleenstaande en € 2250,- voor een alleenstaande ouder/gezin. Is het vermogen meer, dan moet het meerdere eerst gebruikt worden voordat iemand in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. 

Voor wie is bijzondere bijstand bedoeld? 

Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een laag inkomen of een inkomen net iets boven het minimumloon die bijzondere kosten (hebben) moeten maken. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij een beroep doen op de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand isdus niet niet alleen  voor mensen met een uitkering maar ook voor werkenden met een laag inkomen.

Meer informatie

Lees hier meer over bijzondere bijstand of het indienen van een aanvraag. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Werk Inkomen Jeugd Zorg via 053 537 74 00.