Nieuwe maatregelen en verleninging bestaande maatregelen ondernemers

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB is een nieuwe regeling. TOZO en NOW worden verlengd tot 1 oktober.

Bekijk voor een actueel overzicht van de regelingen voor ondernemers deze pagina