Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuwe cultuurvisie voor Losser

Thema’s educatie, participatie, erfgoed en economie staan centraal

De gemeente Losser heeft een visienota cultuur opgesteld. Deze heeft als uitgangspunt dat cultuur voor iedereen belangrijk is. “Waar sport een mens lichamelijk fit houdt, zorgt deelname aan culturele activiteiten voor een lenige geest. Bovendien is het een belangrijke maatschappelijke verbindende schakel”, is wethouder cultuur Harry Nijhuis van mening. “Tekenles op school, zingen in een koor, meespelen in een band, een leesclub, streektaal, streetdance of midwinterhoornblazen; het hoort allemaal bij cultuur. Daaraan meedoen is niet alleen leuk, het stimuleert ook de ontwikkeling van talent en vaardigheden als creativiteit. Die kunnen we goed gebruiken in onze snel veranderende wereld”, aldus de wethouder. Vanuit de thema’s educatie, participatie, erfgoed en economie gaat de visienota in op de waarde van cultuur voor mens en maatschappij. Wethouder Nijhuis: “Als naam van de visienota hebben we gekozen voor ‘Parels in de Schatkamer’. Dit verwijst naar Losser als Schatkamer van Twente én naar de waarde die de lokale kunst, cultuur en het erfgoed hebben voor onze gemeenschap.”

Dat wat er is

De visienota cultuur stelt dat cultuur niet alleen een individuele waarde heeft. Het vervult ook op verschillende manieren een maatschappelijke rol en het is een economische aanjager. Losser heeft op natuurlijk, landschappelijk en cultureel gebied veel te bieden. Binnen de gemeenten is een groot aantal culturele verenigingen actief, waarin vrijwilligers een belangrijke rol spelen. De ambitie is om zo goed mogelijk gebruik te maken van ‘dat wat er is’ en dit zo zichtbaar en toegankelijk mogelijk te maken. Door verbindingen te maken en samen te werken kunnen nieuwe initiatieven en producten tot stand komen.

Lokale input

‘Parels in de Schatkamer’ is een kapstok voor verder beleid, uitvoering en projecten. De nota is tot stand gekomen op basis van lokale input en actuele ontwikkelingen. Input is verzameld bij het lokale culturele veld en tijdens bijeenkomsten en in individuele gesprekken. De Participatieraad Sociaal Domein heeft eveneens meegesproken over de nota en officieel advies gegeven. De nota wordt ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Cultuurvisie