Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuwe bomen kleuren Losser in het voorjaar weer groen

Lindes, Iepen, Kersen, Essen en een enkele Beuk en Kastanje kleuren Losser komend voorjaar weer groen met prachtige bloesem. Sinds afgelopen week staan alle nieuwe bomen met de wortels in de grond en ook de hagen zijn bij onder andere de parkeerterreinen aan de Braakstraat, de Brink en de Mariageboorte kerk geplant. 

De komende weken volgt de verdere beplanting in de groenvakken op de plekken waar het werk verder af is. Dat zijn dus de eerste drie fases van het project. De bomen en planten in de andere fases volgen in het najaar. 

Geen eiken

Het bouwteam heeft er bewust voor gekozen om geen eikenbomen te planten. Dit past ook in het plan van aanpak Eikenprocessierups, zoals deze door het B&W van Losser is vastgesteld. In het originele ontwerp stonden wel eikenbomen getekend, maar deze zijn hier uitgehaald na de eikenprocessierups plaag van vorig jaar. Om de overlast van dit beestje te verminderen, is er gekozen voor andere soorten bomen, die goed passen in het straatbeeld van Losser.

 

Bomen centrumplan

bomen centrumplan