Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Nieuw wegenbeleidsplan in Losser: Extra budget voor wegen

B&W van Losser zijn akkoord gegaan met een nieuw wegenbeleidsplan. Daarmee wordt aan de raad gevraagd de komende jaren geld vrij te spelen om de wegen op het juiste onderhoudsniveau te brengen. De jaarlijkse uitgave voor het onderhoud van de ruim 2 miljoen vierkante meter Losserse wegen wordt ingeschat op € 1.120.000,= per jaar. Vanaf volgend jaar wordt er € 220.000,= extra uitgegeven om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. En er wordt een reserve ingesteld voor de toekomstige vervanging van wegen.

 

Kwaliteit van de wegen en onderhoud

Bij het bepalen van de onderhoudsstrategie wordt er rekening gehouden met wet- en regelgeving, het coalitieakkoord 2018 en de toekomstvisie ‘Duurzaam Losser 2040’.

 

Wethouder Jaimi van Essen: “Ik ben blij dat we een extra budget hebben voor wegen en daarmee een impuls kunnen geven aan het wegonderhoud in de gemeente Losser. Veiligheid staat daarbij voorop. Wel moeten we een inhaalslag maken en daar gaan we eenmalig € 1.660.000,= voor aanwenden. Bij het onderhoud gaan we zo veel mogelijk uit van duurzame, ecologisch vriendelijke en efficiënte oplossingen.”

 

Totale omvang wegennet

Waar praten we over? Om een inzicht te geven in de totale omvang van het wegennet even een paar cijfertjes

De gemeente Losser heeft 2.010.000 m2 verhardingen in beheer. Hiervan is 987.000 m2 asfaltverharding, 998.000 m2 elementenverharding en 25.000 m2 betonverharding. Naast de verhardingen heeft de gemeente  wegen en paden die halfverhard en onverhard zijn in beheer. De omvang van de halfverharding is 119.000 m2 en de onverharde paden is

171.000 m2. Kortom een behoorlijke opgave.

 

Uit onderzoek is ook gebleken dat een deel van de wegen niet aan het juiste kwaliteitsniveau voldoet. Daar moet een inhaalslag worden gemaakt.

wegenkaart

tabel wegenkaart