Nieuw toeristisch initiatief van Dorpsraad Overdinkel

Onthulling van de eerste Twentse spreukenpaal

Op donderdag 25 april aanstaande, aanvang 13.00 uur, onthult wethouder Harry Nijhuis in Overdinkel de eerste Twentse spreukenpaal. Locatie is de hoek Goormatenweg / Elferinksweg, bij de retentievijver.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Graag een berichtje aan ondergetekende als u erbij bent. Ook vertegenwoordigers van de diverse sponsoren zullen aanwezig zijn.

De nieuwe paaltjes met daarop een Twentse spreuk zijn een initiatief van de Dorpsraad Overdinkel. Het project wordt mogelijk gemaakt door de steun van diverse sponsoren. In totaal komen er 52 paaltjes met daarop een Twentse spreuk te staan bij de diverse rust- en picknickplekken in de gemeente Losser. Zo ontstaat ook weer een nieuwe fietsroute door de gemeente.