Nieuw fietspad door het Dinkeldal opengesteld

Het nieuwe fietspad door het mooie Dinkeldal, dat loopt van de Goormatenweg naar de Hoofdstraat tussen Losser en Overdinkel, is op dinsdag 18 oktober opengesteld. Met het gereedkomen van deze ontbrekende schakel is de knooppuntenroute tussen Gronau (Dld) en Losser voltooid. Op deze manier is er een aantrekkelijke nieuwe fietsverbinding gekomen tussen de Duitse grens en het centrum van het dorp Losser.

Binnen enkele weken worden voor de nieuwe oversteek van de Hoofdstraat nog schaarhekken geplaatst. Zo worden fietsers gedwongen af te remmen om ze zo met aandacht de Hoofdstraat te laten oversteken. Ook wordt dit najaar en in de winter nog extra beplanting aangebracht.
Het werk is nog niet helemaal af: op een deel van het tracé zijn nu nog tijdelijk stelcon platen gelegd. Dit om eventuele nazakkingen die nog kunnen optreden op te vangen. Volgend jaar worden de stelcon platen vervolgens definitief vervangen door nieuw beton.

Nieuwe fietsverbinding is het resultaat van een mooie samenwerking

Deze nog ontbrekende schakel in de recreatieve fietsverbinding tussen het Duitse Gronau en het dorp Losser is tot stand gekomen dankzij de intensieve samenwerking van partijen bij de herinrichting van het Dinkeldal-Zuid. In het project hebbenWaterschap Vechtstromen, Kreis Borken, Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Gemeente Losser intensief samengewerkt.

2022 10 18 - Nieuw recreatief fietspad van beton