Nieuw College van B&W van Losser gepresenteerd

Op donderdag 24 mei 2018 is het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser gepresenteerd.

Tijdens een bijeenkomst in de Grote zaal van ’t Lossers Hoes maakten de drie coalitiepartijen hun kandidaat wethouder bekend. De nieuwe wethouders worden officieel benoemd tijdens een extra raadsvergadering op dinsdagavond 29 mei aanstaande, aanvang 19.30 uur. Tevens neemt de raad dan afscheid van de vertrekkende wethouders.

College B&W

Het nieuwe College van B&W van Losser, van links naar rechts: Anja Prins, Marcel Wildschut, Cia Kroon en Harry Nijhuis

Harry Nijhuis

Namens het CDA neemt Harry Nijhuis zitting in het college.

De heer Nijhuis krijgt de volgende portefeuille:

 • 1e loco
 • Financiën, belastingen, inkoop en aanbesteding, bedrijfsvoering
 • RO, Landinrichting, vergunningverlening, invoeren Omgevingswet
 • Landbouw
 • Cultureel erfgoed
 • Werk en Inkomen (+SW)
 • Economische zaken/Recreatie en toerisme
 • Sport en Cultuur
 • Contactwethouder: Losser

Harry Nijhuis (58 jaar) woont in De Lutte. De laatste 11 jaar is hij streektaalconsulent bij museum Twentse Welle. Daarvoor was hij 29 jaar werkzaam bij KPN, laatstelijk landelijk in het procesmanagement. Harry Nijhuis is politiek geïnteresseerd en al jarenlang op de achtergrond actief in het CDA. Tevens is hij sinds 2015 voorzitter van Leader Noordoost Twente. Nijhuis: “De gemeente Losser is een prachtige gemeente; een mooi buitengebied, rijk verenigingsleven en veel gemeenschapszin bij de bewoners. Binnen de gemeente komen allerlei onderwerpen aan de orde die de inwoners en hun eigen leefomgeving vaak direct raken. Samen met iedereen -gemeentebestuur en inwoners- kunnen we ervoor zorgen dat alle dorpen een prettige plek blijven om te wonen, te leven en te recreëren en met goede voorzieningen. Daar wil ik als wethouder heel graag mijn steentje aan bijdragen”.

Anja Prins

Wethouder namens de VVD wordt mevrouw Anja Prins.

Mevrouw Prins krijgt de volgende portefeuille:

 • (2e loco)
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • WMO
 • Jeugdzorg en jeugdbeleid
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Onderwijsbeleid
 • Publiekszaken
 • Integratie vluchtelingen en statushouders
 • Automatisering en informatievoorziening
 • Contactwethouder: Overdinkel en Glane

Projecten:

 • Nieuwbouw sporthal de Lutte i.c.m. ontwikkeling Luttermolenveld

Beoogd wethouder Anja Prins van VVD heeft zin om aan de slag te gaan in haar nieuwe functie. “Ik zie er naar uit om aan het werk te gaan voor de inwoners van Losser”, zegt Anja Prins. Het sociaal domein wordt voor haar een belangrijk aandachtsgebied. Prins: “De meeste onderdelen van mijn portefeuille zitten in de doorontwikkeling van het Sociaal Domein. We willen aan de voorkant preventief ervoor zorgen dat mensen in hun kracht staan en het goede zelf kunnen beslissen en doen. Samen (werken) met inwoners, ondersteunen van initiatieven. Inwoners de ruimte geven en open staan voor particuliere initiatieven voor bijvoorbeeld het bouwen van hun eigen woning of inrichten van hun buurt. Een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke omgeving zijn daarbij belangrijke aandachtspunten, ook dat zit in mijn portefeuille.”

Marcel Wildschut

Marcel Wildschut blijft wethouder namens D66.

Marcel Wildschut krijgt de volgende portefeuille:

 • 3e loco
 • Handhaving fysieke leefomgeving
 • Vastgoedbeheer en exploitatie
 • Dierenwelzijn
 • Duurzaamheid
 • Milieubeleid
 • Afval
 • Onderwijshuisvesting
 • Burgerparticipatie
 • Inrichting openbare ruimte/Openbare werken
 • Contactwethouder: De Lutte en Beuningen

Projecten:

 • Nieuwbouw sporthal Losser
 • Vernieuwbouw Twents Carmel College Losser
 • Centrumontwikkeling Losser
 • Centrumontwikkeling De Lutte

Marcel Wildschut (51 jaar) is sinds 2014 wethouder voor D66 in de gemeente Losser. Na zijn opleiding werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente is hij in diverse managementfuncties werkzaam geweest binnen het bedrijfsleven. Wildschut vervult zijn wethouderschap ook de komende jaren parttime (0,6 fte) want hij is consultant voor softwarebedrijf LogicVision. Hij voelt zich zeer betrokken bij thema’s als duurzaamheid, milieu en inwonersparticipatie.

Cia Kroon

De portefeuille van burgemeester Cia Kroon is als volgt samengesteld:

 • Wettelijke taken
 • Internationale betrekkingen
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Integrale veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie en representatie
 • P&O
 • Samensmeden allianties
 • Integriteit

Cia Kroon is 56 jaar. Zij is sinds 7 februari van dit jaar burgemeester van de gemeente Losser.