Naam kandidaat burgemeester wordt bekend gemaakt op 13 december

Op woensdagavond 13 december a.s. is er een extra vergadering van de gemeenteraad van Losser, aanvang 20.30 uur.

Locatie is het Aleida Leurinkhuis aan het Raadhuisplein in Losser.

Er is 1 agendapunt:

  • Bekendmaking van de eerste kandidaat op de voordracht voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van de gemeente Losser
    De voorzitter van de vertrouwenscommissie maakt de naam van de eerste kandidaat bekend, die daarmee bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van Losser.