Mogelijkheden voor investeren in zonnepark Overdinkel van start

Op dinsdagavond 27 september organiseerde Kronos een informatiebijeenkomst in Overdinkel over de mogelijkheden om te investeren in het zonnepark aan de Drielandsweg. Kronos gaf toelichting over de obligaties die vanaf vrijdag 7 oktober om 13.00 uur beschikbaar komen. Inwoners en bedrijven van de gemeente Losser hebben de mogelijkheid te investeren in het zonnepark van Kronos aan de Drielandweg. Dit gaat via het crowdfundingplatform Zonnepanelendelen.nl lopen. Lossernaren kunnen een zonnedeel (obligatie) kopen vanaf 25 euro en met een looptijd van 10 jaar. Het is aan inwoners en bedrijven ter overweging of deelname passend is.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van Zonnepark en inschrijven kan via de website van Zonnepanelen Delen

zonnepark Overdinkel foto van kronos)