Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Migchielsen sportformateur in Losser

Sportakkoord brengt mensen in beweging

Richard Migchielsen uit Enschede start in september in de gemeente Losser als sportformateur. Hij gaat samen met diverse partijen invulling geven aan het Lokaal Sportakkoord. Het Lokaal Sportakkoord sluit aan op het Nationale Sportakkoord dat is opgesteld om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten bewegen. Volgens planning moet er in juni 2020 een Lokaal Sportakkoord liggen.

Wethouder Harry Nijhuis: “We hebben een ervaren begeleider uit de regio gevraagd om ons te helpen bij het opstellen van een Lokaal Sportakkoord en dat is Richard Migchielsen. Hij heeft al diverse verenigingen in Losser begeleid. Als sportformateur gaat hij nu in gesprek met sportaanbieders, maatschappelijke partijen en bedrijven die zich willen inzetten voor de sport. We zien dit traject als een mooie kans om elkaar beter te leren kennen, meer te verbinden met elkaar, beter gebruik te maken van de voorzieningen die er al zijn en nieuwe kansen te ontwikkelen en uit te voeren.”

Richard Migchielsen: ”Het sluiten van sportakkoorden wordt gestimuleerd vanuit het rijk. Zodra er een Lokaal Sportakkoord ligt, kan de gemeente aanspraak maken op een uitvoeringsbudget van het rijk. Voor Losser gaat het om een bedrag van € 20.000 per jaar. Maar we gaan ook samen aan de slag om aanvullend op het uitvoeringsbudget meer gelden te genereren. De komende weken ga ik in gesprek met zoveel mogelijk betrokken partijen, om te horen welke onderwerpen er leven en in het Lokaal Sportakkoord opgenomen moeten worden”.

Op maandag 30 september van 19.30 tot 21.00 uur wordt in de Boggelschuur een kick-off bijeenkomst gehouden. Wie mee wil praten over het Lokaal Sportakkoord kan contact opnemen met Richard Migchielsen via richard@investtogrow.nl

Over Richard Migchielsen

Migchielsen heeft de nodige ervaring in het begeleiden en stimuleren van teams, besturen en organisaties. Het behalen van resultaten is daarin altijd een belangrijk onderdeel. Hij werkte onder andere voor de KNVB, Saxion, Provincie Overijssel en NOC/NSF. De sportwereld kent hem wellicht als voorzitter van SV Bon Boys en Ontmoetingspark de Greune in Haaksbergen. “Ik vind het een uitdaging en uitermate boeiend om met (groepen) mensen een omgeving te realiseren waar men zegt wat ze denken en voelen. Om van daaruit een gedeelde visie/ ambitie te ontwikkelen en concreet uit te werken. Deze visie is het vertrekpunt voor het maken van gedragen actieplannen en deze samen uit te voeren. Vast onderdeel van mijn werkwijze is mensen en organisaties bewust maken van wat er al is of goed gaat. Daarnaast vind ik het waardevol dat mensen elkaar beter leren kennen.” Richard voert eenzelfde opdracht uit voor de gemeente Twenterand.