Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Meld je aan voor webinar Enschede en Losser afvalvrij!

Dinsdag 17 maart stond de marktontmoeting voor de circulaire aanbesteding inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen gepland. Deze bijeenkomst ging vanwege het coronavirus niet door. Als gemeente zetten we alles op alles om lopende projecten en aanbestedingen zoveel mogelijk door te laten gaan. Daarom willen we u graag uitnodigen voor het webinar waarin wij deze circulaire aanbesteding toelichten.

Uitnodiging digitale informatie- en inspiratiesessie

Herkent u dat? Heeft u in deze ‘thuiswerk’ periode misschien meer tijd over? En heeft u een idee, product of techniek die ons kan helpen? Of vindt u het gewoon interessant om deze sessie bij te wonen? Meld u aan en praat tijdens de koffie mee over de circulaire aanbesteding 'inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen'.

Datum en tijdstip: dinsdag 26 mei, 10:00 – 11:30 uur.

Meld u direct aan

In het webinar worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Welke aanbestedingsprocedure wordt gevolgd?
  • Wat is het afvalbeleid van de gemeenten Enschede en Losser?
  • Wat zijn onze ambities voor deze circulaire aanbesteding?

Na afloop van het webinar weet u of deze aanbesteding interessant is voor uw organisatie en met welke partijen u eventueel kunt samenwerken.

Wat is ons doel?

  • Informatie delen en toetsen of onze uitvraag uitvoerbaar is voor de markt.              
  • Samenwerking stimuleren door deelnemers met elkaar in contact te brengen .

Naast het inspireren en netwerken, vinden we het belangrijk om inzicht te krijgen in reële mogelijkheden, interesse van marktpartijen en marktontwikkelingen. Het beleid van gemeenten Enschede en Losser op gebied van bedrijfsgrondstoffen is leidend. Verder laten we ons verrassen door uw ideeën, producten of innoverende technieken.

Deze uitnodiging is voor iedereen!

We juichen samenwerking van harte toe. Samen weet u meer en kunt u meer. Met het webinar willen we informatie delen en ketensamenwerking stimuleren. Tijdens het webinar is iedereen, van grondstofverwerker tot kennisinstituut en van grondstof inzamelaar tot student, van harte welkom.

Meer informatie      

Voor meer informatie over de aanbesteding en de procedure, kijkt u op het aanbestedingsplatform ‘Negometrix’ onder tender 144524 Marktontmoeting inzamelen en verwerken van bedrijfsgrondstoffen.