Meer laadpalen in de gemeente Losser

Gemeente Losser werkt momenteel aan de voorbereidingen om meer laadpalen te plaatsen in de vijf dorpen in de komende jaren. De Integrale laadvisie, die op 6 juli door het college is vastgesteld, schetst hoe de gemeente Losser invulling geeft aan de ambities op het gebied van duurzame mobiliteit.

Waarom een integrale laadvisie? 

Om mobiliteit te verduurzamen zullen veel vervoersmiddelen op elektriciteit moeten gaan rijden. En steeds meer mensen kiezen hiervoor. Daarom is het belangrijk dat er voldoende laadfaciliteiten zijn voor inwoners en bezoekers van de gemeente Losser. Om dit te realiseren heeft de gemeente een Integrale Laadvisie gemaakt. 

Jaimi van Essen, wethouder duurzaamheid: “In deze Laadvisie staat hoe we tijdig een dekkend, toegankelijk, veilig en betaalbaar laadnetwerk willen realiseren. Deze Laadvisie loopt tot 2035. Elke twee jaar kijken we naar waar we staan, zodat we meegroeien met de behoefte.” 

Waar komen de laadpalen?

De gemeente wijst locaties aan waar publieke laadinfrastructuur wordt geplaatst. 

Als een verzoek tot het plaatsen van laadinfrastructuur is goedgekeurd, bepaalt de gemeente per individueel verzoek wat hiervoor de beste locatie is. Hierbij houdt de gemeente onder andere rekening met veiligheid en groen. 

Ook kijkt de gemeente naar strategische locaties; om te kunnen beschikken over een voldoende dekkend laadnetwerk is een aantal plekken aangewezen waar de gemeente in de komende periode laadinfrastructuur wil plaatsen, waar inwoners geen aanvraag kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld goedbezochte toeristische locaties en locaties in de buurt van sportfaciliteiten. 
Ook data uit de laadpalen zelf leveren informatie op over toekomstige goede locaties. Als uit informatie van een laadpaal blijkt dat er ter plekke veel elektriciteit afgenomen wordt, kijken we of er een laadpaal bijgeplaatst kan worden. 

Ambitieus: van 3 naar 50 laadpalen in een paar jaar tijd 

Op dit moment staan er 3 openbare laadpalen van Allego in Losser: Bij ‘t Lossers Hoes in Losser, aan de Smalmaatstraat in Losser en bij het Trefhuus in Overdinkel. Verder komen er nog 6 palen bij in 2021, die verspreid over de gemeente geplaatst worden. De verwachting van de gemeente is dat dit aantal van 9 in 2021 naar ongeveer 50 in 2025 gaat, om mee te groeien met de vraag. 

In de gemeente Losser plaatst het bedrijf Allego laadpalen in de openbare ruimte. Dit doen ze op aanvraag van inwoners en de gemeente, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over het aanvragen van een laadpaal is te vinden op www.openbaarladen.nl/losser  

Wilt u meedenken? 

Over de specifieke locaties van de laadpalen informeren we inwoners. Nadat we de locatie voor het laadpunt hebben bepaald, nemen we een verkeersbesluit dat wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op www.overheid.nl  

Wethouder Jaimi van Essen: “Inwoners kunnen meedenken over de toekomstige laadpalen. We willen een traject opzetten om inwoners en ondernemers te informeren en te raadplegen over toekomstige ontwikkelingen van elektrisch rijden, en hoe wij dit als gemeente het beste kunnen ondersteunen. Dit traject zal in de herfst van 2021 beginnen, inwoners en ondernemers zijn van harte uitgenodigd om dan mee te denken.”