Meepraten over de Regionale Energie Strategie mag

De gesprekken in de beeldvormende bijeenkomst vinden plaats op 8 april 2021. Aanmelden kan tot 6 april 2021 bij de griffie.

Besluitvorming over de Regionale Energie Strategie Twente

De raad is gevraagd een besluit te nemen over de RES (Regionale Energie Strategie) Twente 1.0. Dit gaat in een zgn. twee-traps-raket. Eerst in april over het Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 en daarna in juni over de definitieve versie RES Twente 1.0. De RES beschrijft onze bijdrage aan de energietransitie in Nederland; de hoeveelheid energie die we in onze regio duurzaam moeten opwekken met zon en wind.

Vaststelling windbeleid

Naast besluitvorming over de RES voor de zomervakantie staat ook de vaststelling van het Windbeleid, na de zomer, op de planning. Dit beleid beschrijft de voorwaarden die we stellen aan het plaatsen van windmolens in Noordoost Twente om die duurzame opwek mogelijk te maken, zoals mogelijke zoeklocaties en participatie. Ook over het Windbeleid kunt u natuurlijk t.z.t. in gesprek gaan met de raad.

Meepraten over het voorlopig ontwerp van de Regionale Energie Strategie 

Zoals gezegd neemt de gemeenteraad in april een besluit over het Voorlopig ontwerp van de RES. U kunt hierover meepraten.

Hoe kunt u meepraten?

Heeft u behoefte om mee te praten over de RES dan kunt u contact op nemen met de griffie via e-mail: griffie@losser.nl. Dit kan tot 6 april 2021. 

Wanneer vinden de gesprekken plaats?

De gesprekken vinden op donderdagavond 8 april in een beeldvormende bijeenkomst plaats. De vergadering vindt in principe digitaal plaats in kleine setting, met een vertegenwoordiging van de fracties. U mag ook schriftelijk reageren.