Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Meedoenregeling (voorheen Kortingsregeling) gaat omhoog vanaf 2021

Het college stelt voor om met ingang van volgend jaar de naam van de Kortingsregeling te veranderen in Meedoenregeling.

Het college geeft uitvoering aan het verzoek van de raad om met ingang van volgend jaar de naam van de Kortingsregeling te veranderen in Meedoenregeling. Wethouder Anja Prins legt uit: “Deze naam geeft beter weer waarvoor de regeling is bedoeld, namelijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De financiële bijdrage vanuit deze regeling stimuleert inwoners met een laag inkomen om deel te nemen aan activiteiten van verenigingen en instellingen binnen de gemeente Losser. Dat is belangrijk voor sociale contacten en voor het welzijn van mensen.” De gemeenteraad heeft verzocht om dit voorstel en neemt hierover een besluit in de vergadering van 15 december a.s.

Ook hogere bijdrage Meedoenregeling vanaf 2021

De Meedoenregeling is er op gericht om inwoners vanaf 18 jaar met een laag inkomen deel te laten nemen aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten binnen de gemeente. Inwoners met een laag inkomen krijgen 75% van de deelnamekosten vergoed (zoals contributie, lidmaatschap) met een maximum van € 250,- per kalenderjaar per persoon. Dit maximale bedrag van € 250,- wordt met ingang van 2021 verhoogd naar € 300,-, omdat dit soort kosten de laatste jaren zijn gestegen.  

Wijziging bedragen inkomenstoeslag 2021 

Het college heeft ook besloten om de bedragen individuele inkomenstoeslag voor het jaar 2021 te verhogen en deze daarna jaarlijks te indexeren. De huidige bedragen zijn de afgelopen jaren niet meegestegen met de stijgende kosten van levensonderhoud.  

De bedragen voor 2021 zijn:  

  •  € 550,- voor gehuwden/samenwonenden (dit was € 528,-) 
  •  € 490,- voor alleenstaande ouders (dit was € 473,-) 
  •  € 380,- voor alleenstaanden (dit was € 369,-) 

Deze inkomenstoeslag kan éénmaal per jaar worden verstrekt aan personen tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die minstens drie jaar een inkomen op bijstandsniveau hebben en geen uitzicht hebben op inkomensverbetering door betaald werk.  

Het college geeft met dit besluit uitvoering aan de wens van de gemeenteraad.  

Op de website van de gemeente Losser www.losser.nl staan vanaf begin januari aanvraagformulieren voor beide regelingen.
Via die website en via www.losser.nl/iedereenkanmeedoen vindt u meer informatie over deze regelingen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Losser, Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ) via 053-5377400 (op werkdagen tussen 9.30 uur – 15.30 uur).