Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Marktconsultatie MaaS Twente pilot succesvol

De voorbereidingen voor gunning voor de pilot MaaS (Mobility as a Service) Twente zijn in volle gang. Marktpartijen die deel willen nemen aan de gunning van de opdracht voor MaaS (Mobility as a Service) Twente kregen op donderdag 5 september in een  marktconsultatie aanvullende informatie over de pilot. Ook konden zij vragen stellen en sparren met experts op het gebied van mobiliteit en vervoer voor WMO-cliënten. Het doel van de marktconsultatie was een informatie uitwisseling onder experts uit de praktijk, zodat uiteindelijk het beste resultaat behaald wordt bij de uitvoering van deze pilot op het gebied van maatwerkvervoer voor met name WMO-cliënten. De focus op deze doelgroep is uniek binnen MaaS. 

De marktconsultatie is georganiseerd als extra stap om marktpartijen, experts en opdrachtgever met elkaar te laten sparren om zo een zo passend en innovatief mogelijk resultaat te behalen. Alle aanwezigen waren erg lovend over deze manier van informatie uitwisselen in een open en positieve sfeer. 

Wethouder gemeente Losser en voorzitter van MaaS Twente Anja Prins: ‘Deze marktconsultatie is een unieke gelegenheid voor alle betrokken partijen rondom MaaS Twente om met elkaar in gesprek te gaan. Dit stimuleert innovatie! Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze aanpak mooie resultaten oplevert. Zodat het maatwerkvervoer in Twente met MaaS een stap vooruit kan maken. En dat onze inwoners makkelijker van alle mogelijkheden die er zijn in het vervoer gebruik kunnen maken.’

De heer Coen Timmerman van het Ministerie I&W: ‘MaaS Twente biedt kansen om de verschillende opties in het lokale en regionale vervoer beter te benutten. Het gaat over vervoer met menselijke maat.’ 

De heer Giancarlo Scaramelli van Transdev: ‘De hoofdreden om hier vandaag te zijn, is dat het er om gaat dat iedereen kan meedoen. Dat iedereen trots kan zijn op zichzelf, omdat ze zelfstandig kunnen reizen. Vergeet niet dat het gaat over mensen die niet alles kunnen zoals jij en ik. Het gaat niet alleen om geld verdienen.’

De heer Eric van Eijndhoven van Tranzer: ‘Deze marktconsultatie ervaar ik als open en biedt ruimte voor de markt om vragen te stellen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever staat daarvoor open en durft zich kwetsbaar op te stellen.’ 

Wat is MaaS?

MaaS betekent alle vormen van vervoer, passend bij de reisbehoefte, van deur tot deur en zonder belemmeringen tussen de vervoersopties beschikbaar in één app én met een mogelijkheid om te bellen. Alle reisdata die nodig zijn om zo snel mogelijk, duurzaam en zorgeloos van deur tot deur te reizen worden gebundeld. Die data worden getoond in een app die de reiziger informatie biedt over alle vervoersmogelijkheden. Bijvoorbeeld: de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi. Of een combinatie daarvan. Met een MaaS-app kun je je reis plannen, boeken, wijzigen én betalen op basis van jouw eigen behoeften. De app zorgt ervoor dat de reiziger centraal staat. Er wordt daadwerkelijk voldaan aan zijn wensen en behoeften.   

MaaS pilot Twente

Om de Twentse visie op vervoer mede nader vorm te geven, nemen de 8 partner gemeenten en de provincie Overijssel deel aan de drie jaar durende pilot MaaS. Wat de pilot Twente uniek maakt is de focus op vervoer van Wmo-cliënten. MaaS stelt de Wmo-cliënt in staat om gebruik te maken van het reguliere openbare vervoer of andere, lokale opties, wanneer dat mogelijk is. Door gebruik te maken van de app of telefonisch contact krijgt de cliënt advies op maat. Naast de voordelen die MaaS biedt voor alle reizigers in de regio Twente, biedt de pilot de Wmo-reizigers de vrijheid om te kiezen uit meer vervoersmogelijkheden. De 8 aangesloten gemeenten die deelnemen MaaS Twente zijn: Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. Deze 8 gemeenten bedienen 75% van de inwoners van Twente in hun vervoersbehoefte.

Zeven regionale pilots met MaaS-apps 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s hebben samen zeven landelijk opschaalbare MaaS-pilots ontwikkeld. Deze pilots worden gehouden in: de Zuidas in Amsterdam, Utrecht-Leidsche Rijn, Twente, Groningen-Drenthe, Rotterdam-Den Haag (inclusief Rotterdam The Hague Airport), Eindhoven en Limburg. 

Doelen van MaaS 

Het ministerie en de zeven regio’s hebben de volgende doelen geformuleerd: 
•    Door het koppelen van reisdata en het aanbieden van zeven zeer gebruiksvriendelijke apps kan de reiziger kiezen uit alle vervoersmogelijkheden, en die plannen, boeken en betalen. De privacy van de reiziger wordt daarbij gegarandeerd.  
•    Het opdoen van MaaS-ervaringen en zo leren, en het uitbreiden van mobiliteitskennis. Goede toepassingen en voldoende gebruikers zijn voorwaarden. 
•    Met MaaS een eerste stap zetten naar een duurzame vervoerstoekomst, waar (auto)bezit minder belangrijk is en dienstverlening juist belangrijker wordt.
Marktconsultatie MaaS Pilot