Makkelijk een woningkavel kopen in de gemeente Losser

Het is voor particulieren makkelijker geworden om bouwgrond te kopen in de gemeente Losser. Dit is vastgelegd in het nieuwe kaveluitgiftebeleid dat op 14 februari 2017, na afronding van de inspraakprocedure, definitief door het college is vastgesteld. ‘Inspelen op de trends in de markt’ is de basis van het collegebesluit.

Wat is er veranderd? Het moet voor particulieren makkelijker worden om een bouwkavel in Losser te kopen. Daarvoor hanteert de gemeente Losser vanaf nu een ander beleid. In de praktijk betekent dit het volgende:

  • Potentiële kopers kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven om in aanmerking te komen voor een bouwkavel. Dat kan ook digitaal via www.losser.nl
  • De inschrijfdatum is niet meer bepalend voor de toewijzing van een bouwkavel. Dus de plaats op de inschrijflijst is niet meer belangrijk.
  • Het is niet langer noodzakelijk dat een kavelkoper sociaal of economisch gebonden is aan de gemeente Losser.
  • Per woningbouwproject wordt bepaald op welke wijze de toewijzing van bouwkavels gaat, Dat is afhankelijk van de marktsituatie. Dat kan dus variëren van loting of openbare inschrijving tot ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Mensen die nu al ingeschreven staan voor bouwgrond in de gemeente Losser kunnen nog drie jaar lang gebruik maken van de oude regeling.

Verkoopbevorderende maatregelen

Wethouder Joop Hassink: “We hopen dat het nieuwe uitgiftebeleid de verkoop van bouwkavels meer zal aanjagen. Als gemeente willen we de aanschaf van bouwgronden door particulieren graag bevorderen. In het nieuwe en transparante verkoopproces voeren we bijvoorbeeld ook reserverings- en betalingstermijnen in. Dit houdt in dat een koper in totaal 12 maanden de tijd heeft, voordat een toegewezen kavel echt gekocht moet worden.”

“De voornaamste reden van potentiële kopers om alsnog af te zien van de aankoop van een bouwkavel is nog steeds de onzekerheid over de verkoop van de eigen woning. Om de kavelkoper de tijd en ruimte te geven de eigen woning te verkopen bieden we nu de mogelijkheid, om tegen een vergoeding, een ontbindende voorwaarde ‘verkoop eigen woning’ op te nemen in de koopovereenkomst. Met de invoering van deze stimuleringsmaatregel heeft de kavelkoper meer zekerheid en wij verwachten minder afzeggingen, omdat de eigen woning niet is verkocht.”

Woningbouwprojecten in de gemeente Loser

In de gemeente Losser zijn op de volgende locaties bouwkavels voor een woning  beschikbaar.

De Lutte - Luttermolenveld

Op het Luttermolenveld mogen kavelkopers hun eigen kavelgrootte bepalen. Randvoorwaarde hierbij is wel dat de gemeente verkoopbare kavels over houdt. U koopt in het Luttermolenveld al een kavel vanaf € 160,-- per m2 exclusief BTW. De belangstelling voor een kavel op het Luttermolenveld is in de afgelopen periode sterk gestegen.

Overdinkel  - Geurmij

Op 12 april om 9.00 uur start de verkoop van 6 nieuwe kavels in het plan de Geurmij te Overdinkel. Op 29 maart 2017 organiseert de gemeente Losser een informatieavond in de hal van het gemeentehuis vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Op deze avond verstrekken wij informatie over de 6 bouwkavels in de Geurmij te Overdinkel. U bent voor deze informatieavond van harte uitgenodigd.

Losser – De Saller

Op dit moment hebben wij nog 1 bouwkavel in De Saller in de verkoop. In de komende jaren komen er op De Saller bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap bij, waarvoor u zich in kunt schrijven via de website van de gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Kristel Zissler-Damhuis via mail k.zissler-damhuis@losser.nl of telefonisch 06-30028367.

Uitgelicht