Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losserse vrijwilligersorganisaties ontvangen in totaal ruim 187.000 euro aan coronacompensatie

Het college van B&W heeft besloten om aan Losserse vrijwilligersorganisaties in totaal een bedrag van € 187.614 aan incidentele subsidie coronacompensatie te verlenen. Met deze financiële bijdrage worden vrijwilligersorganisaties gecompenseerd voor hun gemiste inkomsten en extra kosten als gevolg van de coronacrisis.

Wethouder Harry Nijhuis: “Onze vrijwilligersorganisaties hebben het zwaar in deze coronacrisis. Ze lopen inkomsten mis, doordat er geen activiteiten zijn of ze maken juist extra kosten. Ter compensatie hebben we geld beschikbaar gesteld. We hebben nu besloten om in totaal € 187.614 uit te keren aan 42 vrijwilligersorganisaties. We hebben de regeling breed toegankelijk gemaakt. Naast cultuur, vrijwilligersorganisaties, jeugd en buurthuizen hebben we ook sportverenigingen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de regeling. We wilden snel handelen en geen heel gedetailleerde regeling. De nood is immers hoog, veel organisaties hebben die financiële steun hard nodig en op de korte termijn”, aldus de wethouder cultuur en sport.

Vrijwilligersorganisaties konden bij de gemeente Losser zelf een aanvraag indienen voor coronacompensatie over de periode 15 maart - 31 december 2020.