Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losserse jeugd leert omgaan met landbouwvoertuigen

Veilig onderweg van en naar school

Een flinke tractor of een grote kiepwagen. In het dorpse leven kom je regelmatig een fors landbouwvoertuig tegen. Voor kinderen is dat niet altijd even eenvoudig. Zeker niet als je een relatief nieuwe deelnemer aan het verkeer bent. In Losser krijgt de jeugd daarom op 19, 20 en 21 november een wel heel speciale bijscholing. 
Steenfabriek “De Werklust” staat deze 3 dagen in het teken van het project VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer) het veilig leren omgaan met opvallend landbouwverkeer. Dinsdagmorgen 19 november om 09.45 uur trappen de leerlingen van de Imenhof het project af. 

Wethouder Anja Prins: “Ieder jaar verlaten veel kinderen de basisschool om naar het vervolgonderwijs te gaan. De kinderen moeten dan vaak een stuk verder fietsen dan ze gewend waren en komen daarbij voor het eerst grote landbouwvoertuigen tegen. Het doel van dit project is om kinderen te leren welke gevaren landbouwvoertuigen op de weg met zich mee brengen en hoe ze daarmee om kunnen gaan.”

Tijdens het project ervaren de leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisscholen De Imenhof, Veldzijde, De Saller, Brede School Overdinkel, Het Kompas en de Plechelmus de gevaren, door op en rond de voertuigen verschillende opdrachten uit te voeren onder begeleiding de AOC leerlingen. Op het plein krijgen ze uitleg en worden ze geconfronteerd met de grote voertuigen en de gevolgen van fietsgedrag. Ten slotte volgt een uitgebreide evaluatie, waarin besproken wordt wat de kinderen geleerd hebben. Het moet er toe leiden dat ieder kind bewust is van de gevaren en dat ze zich juist bewegen in het verkeer.

Verkeerslessen

Het VOMOL-project wordt door de gemeente Losser, net als ANWB Streetwise, de “Dodehoekspiegel”, het praktisch verkeersexamen en de Losserse Verkeersquiz, jaarlijks aangeboden aan leerlingen van het basisonderwijs.