Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser wil sneller helpen bij financiële problemen

Door samen te werken met woningcorporatie Domijn, zorgverzekeraars en energie-, water- en gasbedrijven wil de gemeente Losser mensen met een betalingsachterstand in een vroeg stadium in beeld krijgen. Daarom werkt de gemeente mee aan de pilot Vroeg eropaf. Wanneer een inwoner de rekeningen van meerdere vaste lasten al een tijdje niet betaald heeft, gaat er een melding naar de gemeente. Het team ‘Vroeg Eropaf’ gaat dan op huisbezoek om hulp aan te bieden. Eind juni heeft de gemeente de eerste meldingen ontvangen.

We willen voorkomen dat een kleine achterstand een grote schuld wordt
Inwoners melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen van vaste lasten. Als vaste lasten, zoals huur, premie zorgverzekering, energie, gas en water, niet meer of niet op tijd worden betaald, dreigt huisuitzetting, afsluiting van gas, water en licht etc. Deze financiële problemen zorgen voor veel stress binnen een huishouden, waardoor andere problemen kunnen ontstaan. Door betalingsachterstanden eerder aan te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventuele andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen. Vroeg eropaf wil inwoners helpen naar oplossingen te zoeken en hen te begeleiden in het proces naar een gezonde financiële situatie.

Convenant Vroegsignalering van schulden
Op 10 april jl. heeft wethouder Prins namens de gemeente Losser een convenant ondertekend om Vroegsignalering van schulden mogelijk te maken. Met het tekenen van een convenant spraken gemeente Losser en de verschillende partijen af om samen te gaan werken in de pilot Vroeg Eropaf. Wethouder Prins: “Het belangrijkste is dat we met deze aanpak afsluitingen en uithuiszettingen van onze inwoners proberen te voorkomen. En dat we hen helpen om bestaande betalingsachterstanden op te lossen.”

Passende financiële hulp aan huis
Eind juni heeft het team ‘Vroeg Eropaf’ de eerste meldingen van betalingsachterstanden vaste lasten gekregen en is het team in actie gekomen. De medewerkers van ‘Vroeg Eropaf’ bezoeken inwoners thuis en bieden hen passende hulp bij het aanpakken van hun financiële situatie, zodat deze hopelijk weer snel op orde is. De inwoner krijgt hulp aangeboden op het gebied van financiën, maar indien nodig ook op andere terreinen om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. Aansluitend kan de reguliere hulpverlening de begeleiding overnemen, want anders bestaat het risico dat gewekte verwachtingen direct weer teniet worden gedaan.

Bent u of kent u iemand met een betalingsachterstand?
Kent u iemand of heeft u zelf een betalingsachterstand bij het betalen van één of meerdere vaste lasten? En komt u er met de schuldeiser niet uit? Dan kunt u zelf ook contact zoeken met het team Vroeg Eropaf. Hulp vragen verplicht u tot niets, maar door snel aan de bel te trekken, voorkomt u dat uw betalingsachterstand veranderen in grote schulden.

Team Vroeg eropaf: telefoon: 06-39080812 of via mail vroegeropaf@losser.nl