Losser wil aandeelhouder van afvalverwerker Twence blijven

Het college van B&W van Losser heeft in de vergadering van 14 maart een principebesluit genomen over haar toekomstige positie ten opzichte van afvalverwerker Twence. Het college kiest ervoor om als gemeente Losser aandeelhouder van Twence te blijven. Tevens is het college akkoord met het gewenste nieuwe aandeelhouderschap van Stadt Münster uit Duitsland.
Het besluit van het college wordt nog besproken met de gemeenteraad, waarbij de Raad gelegenheid krijgt haar wensen en bedenkingen aan het college mee te geven.

Wethouder Marcel Wildschut: “als aandeelhouder van Twence houdt de gemeente Losser, ook in de toekomst, invloed op de strategische ontwikkeling van Twence en dus op de essentiële bijdrage van Twence aan de realisatie van de Twentse duurzaamheidsambities. Dat is van groot publiek belang. Als aandeelhouder van Twence zullen we, ook in de toekomst, jaarlijks dividend blijven ontvangen.”

Het college van B&W vindt Twence een belangrijke speler bij de realisatie van de duurzaamheidsagenda van Twente. Doel van deze duurzaamheidsagenda is om de uitstoot van broeikasgassen (CO2), stapsgewijs, met 95% te verminderen in 2050.

Uitgelicht