Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser verruimt de mogelijkheden voor het krijgen van een starterslening

Het college van B&W heeft besloten om de maximale koopsom voor het verkrijgen van een starterslening te verhogen van € 200.000 naar € 290.000.

Dat komt bedrag komt overeen met de kostengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie. Met het verruimen van de maximale koopgrens krijgen méér starters op de Losserse woningmarkt de mogelijkheid om, met behulp van een starterslening, een woning te kopen. Ook wordt zo de doorstroming naar een andere woning gestimuleerd, waardoor weer woningen vrijkomen voor starters.

Bovendien stort de gemeente Losser € 250.000 bij in het fonds van waaruit de startersleningen worden verstrekt. Hiermee verwacht de gemeente voldoende geld beschikbaar te hebben om aan het aantal aanvragen voor een starterslening te kunnen voldoen. De gemiddelde hoogte van een starterslening bedraagt nu ruim € 30.000.

De startersleningen stimuleren starters om in onze gemeente Losser te blijven wonen

Wethouder Anja Prins: “het doel van de starterslening is om jongeren en jonge gezinnen méér kans te geven om een woning in onze gemeente te kopen. De regeling is bedoeld voor alle starters op de kopersmarkt, dus óók voor mensen die nu in een huurhuis wonen. De regeling voorziet duidelijk in een behoefte, zo hebben we in de afgelopen jaren gemerkt. Dat is een extra reden om nu de mogelijkheden voor het verkrijgen van een starterslening te verruimen.” 

De gemeente Losser verstrekt startersleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), vanuit het revolverend fonds startersleningen. De middelen in dit fonds zijn bij de SVn gestald. De rente en aflossingen vloeien terug in het fonds. Dit geld kan dan opnieuw worden gebruikt voor het verstrekken van leningen. Op deze wijze ontstaat een langlopende, continue cyclus van investeringen.