Losser verleent opnieuw financiële steun aan vrijwilligersorganisaties

Het college van B&W heeft besloten om aan Losserse vrijwilligersorganisaties in totaal een bedrag van € 106.800 aan coronacompensatie te verlenen. Met deze eenmalige subsidie worden vrijwilligersorganisaties gecompenseerd voor hun gemiste inkomsten en extra kosten als gevolg van de coronacrisis. Enkele organisaties hebben een bijdrage gekregen voor vernieuwende activiteiten.

Wethouder Harry Nijhuis: “Onze vrijwilligersorganisaties hebben het zwaar in deze coronacrisis. Ze lopen inkomsten mis, doordat er geen activiteiten zijn of ze maken juist extra kosten. Ter compensatie heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld. Vorig jaar hebben we de vrijwilligersorganisaties ook al extra ondersteund. Wij hebben nu besloten om in totaal € 106.800 uit te keren aan 45 vrijwilligersorganisaties. We hebben de regeling breed toegankelijk gemaakt. Naast cultuur, vrijwilligersorganisaties, jeugd en buurthuizen hebben we ook sportverenigingen de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de regeling. We wilden snel handelen en geen heel gedetailleerde regeling. De nood is immers hoog, veel organisaties hebben die financiële steun hard nodig en op de korte termijn”, aldus de wethouder cultuur en sport.

Vrijwilligersorganisaties konden bij de gemeente Losser zelf een aanvraag indienen voor coronacompensatie voor het jaar 2021.