Losser schoon, dat doen we samen!

Hondenpoep; Nederlands grootste kleine ergernis. Zo ook in de gemeente Losser.

In 2017 heeft de gemeenteraad besloten de overlast van honden tegen te gaan en te onderzoeken wat de gemeente Losser terug kan doen voor honden en hun baasjes.

Per dorpskern is geïnventariseerd welke maatregelen er volgens de inwoners (zowel hondenbezitters als geen-hondenbezitters) getroffen moeten worden. Ook de dorpsraden hebben advies gegeven. Uit deze inventarisatie kwam nadrukkelijk naar voren dat er onder andere behoefte is aan voorzieningen zoals hondenpoepbakken. Als eerste stap in het terugdringen van deze ergernis is een aantal hondenpoepbakken aangeschaft. Het Servicebedrijf van de gemeente Losser gaat deze bakken medio juni plaatsen.

De (blauwe) bakken zijn voorzien een logo en een klep, zodat zichtbaar is waar (verpakte) hondendrollen snel en netjes kunnen worden weggegooid. Deze bakken worden 1x per week geleegd. Hieronder vindt  u een overzicht van de geplande locaties. Deze locaties zijn in overleg met de dorpsraden bepaald op basis van looproutes en loopafstand. De insteek is om zo veel mogelijk ‘uit de wijk’ te blijven, omdat de meeste hondenbezitters hun honden uitlaten langs de randen van de kernen of in het buitengebied. Inwoners kunnen meedenken over de exacte definitieve locatie per bak. Voorstellen kunnen tot 15 juni gemaild worden naar: administratieow@losser.nl. Losser Schoon, dat doen we samen!

Overzicht hondenpoepbak Losser
Overzicht hondenpoepbak Overdinkel
Overzicht hondenpoepbak De Lutte
Overzicht hondenpoepbak Beuningen
Overzicht hondenpoepbak Glane

blauwe hondenpoepbak