Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser ongerust over ontwikkelingen huisartsen- en spoedeisende zorg in regio Twente

Door de discussie over het mogelijk sluiten van de Huisartsenpost Oldenzaal is een breder probleem bloot gelegd. De gemeente Losser maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg, geleverd door huisartsen, in Twente. De plattelandsregio waar een toenemende zorgvraag is, vraagt veel van huisartsen, maar de ontwikkeling is, dat zorg steeds verder van huis aangeboden wordt. Om een gezonde, leefbare gemeente te blijven, waar je goed kunt wonen en werken, is juist het aanbod van huisartsen in de eigen woonomgeving belangrijk. De gemeente zoekt de dialoog met betrokken partijen om zo goede zorg voor haar inwoners te kunnen garanderen.

Wethouder Anja Prins: “Het is eigenlijk heel onlogisch. Op het gebied van gezondheid, jeugdzorg en Wmo heeft de gemeente een duidelijk taak en rol. Maar als het gaat om volksgezondheid en de zorg die huisartsen bieden, hebben wij als gemeente geen zeggenschap. Dat voelt niet prettig. Daarom zijn wij in gesprek met de provincie, Menzis als grootste zorgaanbieder, onze buurtgemeenten en zelfs de Tweede Kamer. Onze inwoners verdienen goede zorg en daar maken wij ons hard voor!” 

Medisch Spectrum Twente (MST) wil de samenwerkingsovereenkomst in deze vorm met de Huisartsenpost Oldenzaal aan het einde van de looptijd (01-01-2020) opzeggen. Dit betekent dat inwoners uit de omgeving van Oldenzaal, waaronder ook inwoners uit De Lutte en Beuningen, vanaf dan naar Enschede moeten voor spoedeisende hulp en dringende zorg. De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser zijn met elkaar en andere betrokken partijen in gesprek om op zoek te gaan naar een oplossing voor deze situatie. 
 
Wethouder Prins: “Volgens de landelijke norm moet 90% van de inwoners van iedere gemeente binnen een half uur bij een spoedeisende hulpdienst kunnen zijn. Ook in Twente moet dat haalbaar zijn. Als de Huisartsenpost in Oldenzaal niet open kan blijven in deze opzet, moeten we kijken naar alternatieven waarbij deze norm gehaald wordt. Een oplossing die werkt voor zowel inwoners en huisartsen.”

Dinsdag 10 oktober vindt er een vergadering plaats van de raad van afgevaardigden (huisartsen) van Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). Tijdens deze vergadering wordt een besluit genomen over de toekomst van de Huisartsenpost Oldenzaal.