Losser legt grote ondergrondse regenwaterverbinding aan in centrum

Met een verbindingsleiding langs het Keizershofje wordt het nieuwe ondergrondse regenwaterstelsel in Losser deze week vanuit het centrum verbonden met de oude Dorpsbeek aan de rand van het Dinkeldal. Een ingewikkelde en grote boring is er nodig om deze verbindingsleiding onder allerlei bestaande leidingen en drie grote rioleringen door te duwen. Een spectaculair gezicht! Het nieuwe regenwaterstelsel zorgt ervoor dat de kans op wateroverlast in het zuidelijke deel van het centrum van Losser ruimschoots verminderd.

Tijdens de werkzaamheden voor Centrumplan Losser is er onder alle straten een regenwaterriolering aangelegd. Hiermee komt regenwater wat op daken en straten valt niet meer in het gewone riool terecht, maar in het regenwaterriool. Vanuit daar kan het langzaam de grond in zakken en stroomt het bij hevige buien straks door naar de Dorpsbeek. De Dorpsbeek is een oude beek die onder Losser door loopt en dus niet zichtbaar is boven de grond. Op deze Dorpsbeek sluit de nieuwe verbindingsleiding aan. Dit gebeurt met een boring, omdat het ingraven van deze leiding niet mogelijk is.

Losser klaarmaken voor de toekomst

Niet alleen ondergronds is er een verbinding gemaakt met het Dinkeldal. Ook bovengronds maakt het bouwteam een goede fiets- en wandelverbinding tussen het centrum van Losser en het Dinkeldal. Wethouder Jaimi van Essen is trots op deze combi: ‘We pakken niet alleen de wateroverlast aan, maar kijken ook gelijk hoe we andere uitdagingen in het gebied op kunnen pakken. Zo maken we Losser toeristisch aantrekkelijker, verbeteren we de inrichting van straten voor een gemakkelijkere winkelbevoorrading, zorgen we ervoor dat de bewoners een fijne woonomgeving krijgen en verbeteren we de verkeersveiligheid. Zo maken we Losser klaar voor de toekomst!’

Aanpassen aan het veranderende klimaat

De aanpak van wateroverlast is onderdeel van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Heftige regenbuien, langdurige periodes van droogte en extreme hitte komen steeds vaker voor. Om de gevolgen hiervan te verkleinen, is het belangrijk dat heel Twente zich aanpast aan het veranderende klimaat. De 14 Twentse gemeenten en waterschap Vechtstromen hebben samen een subsidie ontvangen van 3,5 miljoen om verschillende maatregelen versneld uit te voeren die de kans op wateroverlast en extreme droogte verkleinen. Aan de aanvraag van zo’n subsidie gaat veel voorbereiding vooraf. Het is de gemeente Losser gelukt om een deel van deze subsidie binnen te halen voor het aanleggen van de verbindingsleiding, het maken van de fysieke verbinding tussen het centrum en Dinkeldal en de nieuwe inrichting van de kruising Ravenhorsterweg – Scholtinkstraat.

regenpijp