Losser krijgt een moderne, nieuwe sporthal

Huidige sporthal De Fakkel voldoet niet meer aan de eisen

De in 1971 gebouwde sporthal De Fakkel is aan het einde van de levensduur. De sporthal voldoet niet meer aan de huidige inrichtingseisen en is daarmee ongeschikt voor het verzorgen van bewegingsonderwijs. Er moet in de kern Losser dus een nieuwe sporthal komen.
Bureau Drijver & Partners heeft, in opdracht van het college, een onderzoek verricht naar de benodigde zaalcapaciteit en op grond hiervan de mogelijke inrichtingsvarianten voor een nieuwe sporthal opgesteld. Het college van B&W heeft, op basis van het onderzoeksrapport, besloten om vooralsnog te kiezen voor een grote sporthal met een vloeroppervlak van 28 x 48 meter (variant 3). Deze grote hal kan vervolgens worden opgesplitst in drie aparte zaaldelen: twee voor het voortgezet onderwijs en één voor het basisonderwijs. Samen met gymzaal Vlasakker en gymzaal De Havezate blijft de kern Losser dan, net als in de huidige situatie, beschikken over in totaal vijf zaaldelen.
De nieuwe sporthal vraagt een investering van € 3,57 miljoen. Planning is dat de nieuwe sporthal in augustus 2019 in gebruik wordt genomen.

Het onderzoeksrapport en de voorlopige keuze voor een grote sporthal van 28 x 48 meter worden in de komende tijd in detail besproken met de huidige gebruikers: de scholen en de sportverenigingen. De variant die op dit moment de voorkeur van het college geniet, komt grotendeels tegemoet aan de wensen van de diverse gebruikers. Ook is de hal flexibel te gebruiken bij evenementen (gala carnaval) en bij calamiteiten (de sporthal is de opvanglocatie in geval van een crisis). In de nieuwe situatie komt de aparte gymzaal in de sporthal te vervallen.

Een moderne, nieuwe sporthal voor Losser

Losser krijgt een moderne, grote nieuwe sporthal die voldoet aan de eisen van deze tijd. Met een tribune en een kantine. Het aantal beschikbare zaaldelen voor sport in de kern Losser blijft in de nieuwe situatie gelijk aan de huidige situatie. Ook is bij het opstellen van de plannen rekening gehouden met de bevolkingsontwikkeling in de komende jaren en met de ontwikkelingen op sportgebied. 

Uitgelicht