Losser is voor 2030 gedeeltelijk aardgasvrij

De gemeente Losser stelt, samen met de andere gemeenten uit Noordoost Twente, vóór het jaar 2021 een warmteplan op.

In dit plan staat op welke wijze het aardgas wordt vervangen in de wijken die voor 2030 van het aardgas af gaan. Dit warmteplan maakt deel uit van de dynamische Uitvoeringsagenda Duurzaam Losser 2018-2020.

Wethouder Marcel Wildschut: “we kunnen op dit moment nog niet aangeven welke wijken in onze gemeente voor 2030 aardgasvrij worden gemaakt. Zo ver zijn we nog niet. Maar we gaan ter voorbereiding daarvan nu al wel deelnemen aan het kennis- en leerprogramma over het aardgasvrij maken van wijken, dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangeboden, zodat we goed voorbereid zijn.”

Informatie over Duurzaamheid en Energietransitie

Op het gebied van Duurzaamheid werken de Noordoost Twente gemeenten (Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Losser) nauw samen. Naast de eigen website hebben de gemeenten ook een gezamenlijke Facebook-pagina

Op de website www.milieucentraal.nl is ook veel praktische informatie te vinden over energiebesparing en duurzaamheid.