Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Losser in actie tegen eenzaamheid

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid

Eenzaamheid is een toenemend probleem in onze samenleving. Zo zegt meer dan de helft van de 75-jarigen zich eenzaam te voelen. Samen met diverse maatschappelijke partners wil gemeente Losser eenzaamheid zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden.

Op 9 december heeft wethouder Anja Prins officieel getekend voor de samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid: de aanpak van eenzaamheid vanuit landelijke en lokale coalities. Het beleid ter bestrijding van Eenzaamheid wordt gebaseerd op 5 pijlers. Losser adopteert deze aanpak.

Samen met het Ministerie van VWS, Werkplaats sociaal domein, Wijklink, Manna en Liberein organiseert Losser, namens de 14 Twentse gemeenten, op donderdag 2 april 2020 (onder voorbehoud) een conferentie over eenzaamheid. Wat behelst het probleem eenzaamheid? Welke acties nemen en stimuleren we om eenzaamheid te voorkomen en te bestrijden? 

Wilt u hier meer over weten. Neem contact op met Gemeente Losser, Afdeling Werk Inkomen Jeugd en Zorg (WIJZ): 
Telefoon:    053 - 53 77 400 (bereikbaar op werkdagen tussen 09.30 uur en 15.30 uur)
E-mail:         wijz@losser.nl
 

Wethouder Anja Prins en adviseur Willy Oldengarm (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tekenen de ‘5 pijlers’.