Losser heeft er een held bij!

Op 5 maart 2018 ontving Frank Eulderink uit handen van de burgemeester van Losser de bronzen legpenning van het Carnegie Hedenfonds.

Frank kwam in de nacht van 1 op 2 juli 2017 in een cafe op voor een meisje dat belaagd werd  door een paar jongens. Deze jongens waren op zoek naar ruzie met als gevolg dat Frank een glas in het gezicht kreeg.

Het bestuur van het Carnegie Heldenfonds is van mening dat Frank met enig gevaar voor eigen lijf en goed voor het desbetreffende meisje in de bres is gesprongen. Dit is een uiting van goed burgerschap en daarom is besloten Frank een bronzen legpenning met "loffelijk getuigschrift" toe te kennen.

Burgemeester Kroon was verheugd  met deze uitreiking: “het siert Frank dat hij in actie kwam, omdat de consequenties voor zijn optreden niet uit te sluiten waren. En die consequenties waren er ook daadwerkelijk want Frank had vele verwondingen en bijna zijn oog verloren”.  

 

uitreiking Carnegie legpenning