Losser heeft aandacht voor Internationale Vrouwendag

Vandaag, donderdag 8 maart, is het Internationale Vrouwendag. Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen besteedt Losser hier aandacht aan. Per slot van rekening hebben vrouwen dit jaar 100 jaar actief kiesrecht.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Losser kent nu 3 vrouwelijke raadsleden. Komen er na de verkiezingen meer vrouwen in de Losserse gemeenteraad en het college van B&W? Samen met onze vrouwelijke burgemeester Cia Kroon hebben wij onze Losserse topvrouwen, onze krachtige vrouwelijke kandidaten in de gemeente Losser op de foto gezet. Deze topvrouwen doen een oproep aan alle vrouwen om actief deel te nemen aan de politiek. #gebruikjestem #GR2018

Woensdag 21 maart stemt u voor een nieuwe gemeenteraad. Heel belangrijk om uw stem te laten horen, want het stemrecht is een bijzonder voorrecht. Niet alleen vrouw vrouwen, maar voor iedereen. Goede Raad, stem 21 maart.

Powervrouwen