Losser en Enschede willen experimenteren met centraal tellen van stemmen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Losser en Enschede willen experimenteren met centraal tellen van stemmen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De colleges van B&W van Losser en Enschede hebben ingestemd met het voorstel om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 te experimenteren met het centraal tellen van de uitgebrachte stemmen. De gemeenteraden van Enschede en Losser moeten nog instemmen met het voorstel. Daarna bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken of Enschede en Losser worden ingeloot voor deelname aan het experiment.

Het centraal tellen gebeurt dan in de Diekmanhal in Enschede. Speciale telteams controleren en tellen daar de stemmen op kandidaatniveau. De verwachting is dat door het centraal tellen het huidige tijdrovende en vermoeiende telproces efficiënter, uniformer en betrouwbaarder verloopt.

De werkgroep verkiezingen van de gemeenten Enschede en Losser heeft tijdens de Tweede Kamerverkiezingen geconstateerd dat het huidige telproces grote problemen heeft opgeleverd. Ook de Landelijke Evaluatie van deze verkiezingen, bestaande uit leden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Kiesraad, de NVVB-commissie verkiezingen en enkele burgemeesters, heeft dit geconstateerd. Om de kwaliteit te kunnen garanderen  heeft de Tweede Kamer ingestemd met een tijdelijke Experimentenwet, waarin het centraal tellen wordt mogelijk gemaakt. De werkgroep verkiezingen van de gemeenten Enschede en Losser wil tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 graag gebruik maken van deze mogelijkheid.

Wat houdt ‘centraal tellen’ in?

Ook bij het centraal tellen van de stemmen worden op de dag van de verkiezingen de stembiljetten op de stembureaus tot op partijniveau geteld. Vervolgens wordt een voorlopige uitslag opgemaakt en doorgegeven aan het centraal stembureau. Op dezelfde avond is, zoals gebruikelijk, de zetelverdeling dus officieus bekend. Bij het experiment ‘centraal tellen’ gebeurt vervolgens de controle en uitsplitsing op kandidaatniveau de volgende dag. De stembiljetten worden per politieke partij verpakt en in de stembus gedaan. Vervolgens worden de stembiljetten overgebracht naar een centrale locatie: de Diekmanhal in Enschede. Daar  tellen speciale telteams de tellingen van de stembureaus. Na het tellen worden de aantallen overgebracht in een ander proces-verbaal door een expertteam en wordt dit proces-verbaal door de burgemeester ondertekend.

Uitgelicht