Laatste vergadering landinrichting Losser

De uitvoeringscommissie voor de landinrichting Losser vergadert op 14 juni 2018 om 15.00 uur in het Hotel, Restaurant, Café Marktzicht, Martinusplein 25 in Losser.

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze laatste openbare vergadering bij te wonen. Na afloop van de vergadering wordt u door de commissie een drankje aangeboden om zo even stil te staan bij de afronding van dit herverkavelingsproject.

De inhoudelijk te bespreken agendapunten zijn:

1.    Een korte terugblik op de procedure Lijst Geldelijke Regelingen

2.    Financieel overzicht van het project

3.    Verzoek aan GS om ontbinding uitvoeringscommissie

4.    Concept van de laatste nieuwsbrief

Aan het begin van de vergadering bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van spreekrecht dan kunt u dat voorafgaand aan de vergadering telefonisch of per e-mail melden aan het secretariaat van de uitvoeringscommissie: De heer J. van der Graaf, tel. 038 4998638, mail J.vd.Graaf@overijssel.nl.