Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Koninklijke onderscheidingen voor acht brandweervrijwilligers van de gemeente Losser

Gisteren, donderdag 30 januari, hebben acht brandweervrijwilligers van de gemeente Losser een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
De heren Harry Baas, Michel Bleijenberg, Matthieu Brons, Frank Geerts, Richard Hassink en Peter de Vries van brandweer post Losser en Vincent Nijhuis en René Vrijkotte van post De Lutte ontvingen uit handen van burgemeester Cia Kroon de onderscheiding en werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  De uitreiking vond plaats tijdens een bijzonder korpsmoment van brandweer Losser in ’t Lossers hoes.


Aanpassing decoratiestelsel

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft het decoratiestelsel voor leden van de vrijwillige brandweer per 1 januari 2020 aangepast. Vanaf die datum wordt het criterium 'meer dan 20 jaar vrijwillige brandweerdienst' als automatische toekenningsgrond voor een koninklijke onderscheiding beëindigd. Tot en met 31 december 2019 gold een overgangsperiode waarin nog koninklijke onderscheidingen aangevraagd konden worden.
Voor Twente betekende dit, dat nog voor 136 brandweervrijwilligers een aanvraag is ingediend.
De uitreiking vindt op een zelfde moment plaats in de veertien gemeenten door de betreffende burgemeester van die gemeente.

Koninklijke Onderscheiding 

De acht brandweervrijwilligers werden tijdens de korpsbijeenkomst in het bijzijn van familie en korpsleden met veel waardering toegesproken. 
“De brandweervrijwilligers hebben zich meer dan 20 jaar ingezet voor een veilige samenleving en dit is een mooie gelegenheid om deze waardering voor hun inzet uit te spreken” aldus burgemeester Cia Kroon.
Na de uitreikingen feliciteerde Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente via een videoboodschap de gedecoreerde brandweervrijwilligers.

Bekijk hier de bijeenkomst terug.

Lees hier de speeches van de burgemeester.

burgemesster Kroon tussen de acht gedecoreerden en de brandweercommandant van Brandweer Twente