190426 speech mevrouw Truus Röring.def

Mevrouw Truus Röring

Zeer geachte mevrouw Röring,

In Losser staat u bekend als juf Röring,
Zorgzaam, geduldig, goed luisterend en
positief ingesteld.

Mooie eigenschappen!
U bent zeer betrokken bij anderen.
En u bent een sportieve vrouw!


Al sinds de oprichting in 1968,
van de Volleybalvereniging Volley'68,
bent U een actief lid van deze vereniging.
In september 2018 was dat dus al 50 jaar!


U was betrokken bij de oprichting van de vereniging

Dat betekende ook het mede opstellen van de statuten.
Belangrijk werk voor een nieuwe vereniging.

In die 50 jaar heeft U zich zeer verdienstelijk gemaakt.
U nam plaats in verschillende commissies, zoals
de technische commissie.
U gaf training en U was teamcoach.U heeft meerdere bestuursfuncties bekleed.
Momenteel heeft U een functie bij het wedstrijdsecretariaat.
En tot een paar jaar geleden vormde U de wedstrijdleiding
bij toernooien.
U bent een grote steun en toeverlaat voor de vereniging
Men kan altijd op u rekenen. De vereniging was bijna
uw 2ehuis.

U bent een vrouw met heel veel ervaring
en kennis van deze vereniging.
Dat steekt u ook niet onder stoelen of banken
tijdens de algemene ledenvergaderingen heb ik begrepen.

Het bestuur van de volleybalvereniging,
heeft U een paar jaar geleden benoemd tot erelid
van de vereniging.
Een geweldige waardering voor uw jarenlange inzet.


Naast volleybal heeft U nog een andere hobby,
dat is tennis.

Sinds 1995 bent U lid van tennisvereniging Brilmansdennen.
Vanaf 1996 bent U naast uw sportieve prestaties
op de baan, lid van de kantinecommissie.
(In deze commissie bent U verantwoordelijk voor het beheer
van de etenswaren.)

U bent altijd aanwezig bij toernooien en competities.
Hier leidt u alles in goede banen en helpt u bij drukte.

Bij afvoer van oud papier en lege flessen
helpt uw echtgenoot Ben om dit samen met u op te ruimen.

U organiseert de schoonmaak van het terrasmeubilair,
en de voorjaarsschoonmaak van de kantine en de
kleedkamers.

Kortom, U bent van onschatbare waarde, een echte spin
in het web van de tennisvereniging, een vrouw die
altijd klaar staat en een groot verenigingshart
heeft.

Dit is nog niet alles.
U bent ook vrijwilliger bij de R.K. Parochie Maria Vlucht.
U bent coördinator van het parochieblad 't Klöpke
en U organiseert tal van activiteiten bij de
contactgroep alleenstaanden Losser.
Hierbij ligt het accent op bevordering van sociale
contacten en ontspanning.

Mevrouw Truus Röring,
U bent een zeer sociale vrouw.
U staat midden in de gemeenschap.

Naast uw drukke werkzaamheden als juf, zet u zich al
50 jaar in als vrijwilliger voor sport èn voor de
geloofsgemeenschap.
Dit verdient grote waardering.


HetheeftzijneMajesteitKoningWillemAlexander
danookbehaagd, omu tebenoementotLid in
de Orde van OranjeNassau.


Van harte gefeliciteerd!

3