190426 speech mevrouw Ria Bekke.def

Mevrouw Ria Bekke

Zeer geachte mevrouw Bekke,

Het overbrengen van kennis,
het overbrengen van verhalen die de mensen, volwassenen
en kinderen, raken, doet U met veel liefde en geduld.
Dit deed u in uw werk als leerkracht
bij het speciaal basisonderwijs.

Maar ook in uw vrijwilligerswerk
U bent al 40 jaar vrijwilliger binnen de
geloofsgemeenschap Lumen Christi in De Lutte.

Het begon toen U in 1975
naar de Lutte verhuisde.
Al snel daarna werd U lid van de parochieraad
in de toenmalige Plechelmusparochie.

In die tijd werd het kerkelijk werk gedomineerd door
mannen.
Daar brachten U en mevrouw Truus Oude Egbrink
verandering in.

Verbazing was van de gezichten van de kerkbezoekers
af te lezen, toen beide dames als lectrice op het priesterkoor
stonden.
Dat was in 1993.


U was destijds mede-initiatiefnemer van de
gezinsvieringen.

Toen uw kinderen groot waren,
werd U in 1992 lid van de Avondwakegroep.
In die hoedanigheid bezocht u de nabestaanden
van overledenen en ging U voor bij afscheidsvieringen.

De avondwake viering veranderde.
De persoon van de overledenen en de wensen
van de nabestaanden kwamen centraal te staan.

U paste de gebruikelijke teksten aan
tot meer persoonlijke woorden, met veel
inlevingsvermogen.

U vervult nog steeds deze dankbare taak
in de Avondwakegroep.

Daarnaast bent U lid van de werkgroep Liturgie
en van het diaconaal beraad binnen de parochie
Lumen Christi.

U bezoekt zieken en ouderen thuis om samen met
hen te bidden en hen te voorzien van de
Heilige Communie.

Deze vaak maandelijkse bezoeken worden door
deze ouderen en zieken ten zeerste gewaardeerd.

Op 25 februari 2017, tijdens de eucharistieviering
ter gelegenheid van de Plechelmusviering,
heeft U de Willibrordplaquette ontvangen
van het bisdom Utrecht, uit handen van de aartsbisschop
van Utrecht.
Een heel bijzondere onderscheiding!

Naast uw werk voor de kerk heeft U zich bijna 35 jaar
ingezet als collectant bij de Nierstichting.

Van 1980 tot en met 2014 bent U als wijkcoƶrdinator
en collectant zeer intensief betrokken geweest bij de
organisatie van de jaarlijkse collecteweek in september.

Ook op het gebied van sport bent u actief geweest.
Van 1980 tot 1985 was U bestuurslid van de Sportraad
van de gemeente Losser.
U deed dit vanuit uw bestuurslidmaatschap van
Tennis Club Kardoes in De Lutte.


Mevrouw Bekke,
Uw grote en veelzijdige inzet van meer dan 40 jaar
in het parochiƫle werk komt voort uit uw
medemenselijkheid en menslievendheid.

U heeft baanbrekend werk gedaan in een
veranderende tijd.

Mevrouw Bekke,
U bent een zeer betrokken vrouw,
met veel compassie voor de medemens.


HetheeftzijneMajesteitKoningWillemAlexander
danookbehaagd omu tebenoementotLid in de
Orde van OranjeNassau.

Van harte gefeliciteerd!3