190426 speech mevr. Irma Onland.def

Mw. Irma Onland

Zeer geachte mevrouw Onland.

U zet zich al jarenlang in voor de dorpsgemeenschap
de Lutte!
Op allerlei terrein.

Heel veel van uw tijd heeft U geïnvesteerd in de
geloofsgemeenschap rond de St. Plechelmuskerk.

Het begon in 1993.
Toen kwam U bij de Locatieraad.
U was betrokken bij de eucharistievieringen als lectrice.
Er werd steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers.
U werd voorgangster bij de woord en communiediensten.
Maandelijks verzorgt U op zondagochtend,
een gebedsdienst met een overweging.

Daarnaast nam U deel aan verschillende werkgroepen.
Deze organiseren bijvoorbeeld:
de avondwaken, uitvaartdiensten, Palmpasenoptochten
en de Eerste Heilige communie en het Vormsel.

U nam in 1996 het initiatief om de eerste Carnavalsviering
in de kerk te organiseren met medewerking van de pastoor
en de beide carnavalsverenigingen
Dit was uniek in de regio!

U vond dat de kerk iets moest doen met Roze Zaterdag.
En u voegde daad bij het woord. U organiseerde een bijeenkomst
met sketches, gedichten en lezingen.

Ook de Goede week was bij U in goede handen.
U haalde bijzondere theatervormen naar de kerk
om op eigentijdse manier het lijdensverhaal te verbeelden.U bent actief betrokken bij het wel en wee
van de geloofsgemeenschap als contactpersoon
tussen school en kerk, maar ook als lid van de pastoraatsgroep.

U bent een vraagbaak en spin in het web.

Vanuit uw functie bij de locatieraad bent U lid van
het zogenaamde Liturgisch Beraad.
Hier worden de liturgische diensten van de 7
geloofsgemeenschappen binnen de parochie Lumen Christi
in Noord Oost Twente op elkaar afgestemd.Nieuwe vormen van spiritueel beleven
hebben uw aandacht.
U bent lid van het Huis van Spiritualiteit en organiseert
meditatieve momenten, spirituele wandeltochten en theatervoorstellingen.


Naast uw activiteiten voor de geloofsgemeenschap, bent u ook heel actief bij de Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes, al sinds 1995.
Vanaf het begin bent U lid van de Tuffelstek-commissie
U bent mede verantwoordelijk voor het kinderprogramma.
U bent gastvrouw, u ondersteunt het secretariaat, organiseert het seniorencarnaval en verzorgt het carnavalsblad.
U maakt ook kleding. Ik heb afgelopen jaar in de loods gezien hoe dit
in zijn werk gaat. En het prachtige resultaat hebben we allemaal
kunnen zien in de optocht.


In 2001 heeft U de Orde van Verdienste
van de Carnavalsvereniging De Tuffelkeerlkes ontvangen
voor uw grote inzet.

Sinds 1 januari 1998 bent U vrijwilligster op de Losserhof.
Deze organisatie biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.
U ondersteunt het werk van de dienst geestelijke verzorging.
U bent ook koster geweest bij de vieringen op Losserhof.
Bij de vieringen van witte donderdag helpt U nog altijd bij de sedermaaltijden.

U was de steun en toeverlaat bij het organiseren van tal van
activiteiten, zoals dagtochten voor cliënten, vieringen
in de openlucht en het opbouwen van de grote kerststal
in de adventstijd.
U heeft geruime tijd zelfstandig belevingsvieringen gehouden
voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking.

Mw Irma Onland. U bent een vrouw,
die midden in de maatschappij staat, op wie je nooit
vergeefs een beroep doet.
Iemand die oprecht geïnteresseerd is in het wel en wee
van haar medemens. U zet zich daar volledig voor in.
U staat open voor nieuwe ontwikkelingen en steekt
uw nek uit om deze een plaats te geven in De Lutte.

U verdient grote waardering voor uw vrijwilligerswerk.

HetheeftzijneMajesteitKoningWillemAlexander
danookbehaagdomU tebenoementotLid
in de Orde van OranjeNassau.


Van harte gefeliciteerd!

3