Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Koninklijke onderscheidingen in Losser

Vandaag vond op aangepaste wijze de jaarlijkse lintjesregen plaats. Door het coronavirus kon deze gebeurtenis niet plaatsvinden in ’t Lossers hoes. Burgemeester Cia Kroon belde vanmorgen met de zeven gedecoreerden en bracht hen het heugelijk nieuws, dat zij koninklijk zijn onderscheiden. Ook vertelde zij dat later in het jaar alsnog een feestelijke bijeenkomst voor hen georganiseerd wordt, waarbij de versierselen van de koninklijke onderscheiding daadwerkelijk worden opgespeld.

Na het telefoongesprek met de burgemeester werden de gedecoreerden verrast met een oranje boeket en een serenade van muziekvereniging Excelsior Losser en hun twirls (majorettes).
Dit gebeurde met een geluidswagen en daarop een groot beeldscherm, waarop de videoclips van de thuis spelende orkestleden en de choreografie van de majorettes werden afgespeeld. 
De gedecoreerden luisterden naar het Wilhelmus en de mars “Viva Excelsior”, wat een feestelijke tintje gaf aan deze bijzondere uitreiking.

Later in het jaar wordt naar één landelijk moment gezocht, waarop alle uitreikingen kunnen plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het verdere verloop van het coronavirus.
De gedecoreerden worden dan alsnog tijdens een bijeenkomst in ’t Lossers hoes in het zonnetje gezet.. 

De zeven inwoners van de gemeente Losser werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

groepsfoto lintjesregen 2020

De gedecoreerden zijn: 

Mevrouw Liesbeth (E.A.M.) ten Dam – Kuipers uit Beuningen    
Vrijwilliger bij de kerk Parochie Lumen Christi
         Lid van de werkgroep gezinsvieringen, 
        Voorzitter locatieraad Beuningen
Vrijwilliger bloemversiering en Lid van de werkgroep kerkversiering
Vrijwilliger bij een zorgboerderij en de buurt
Mantelzorger voor familie
Lid ouderraad-medezeggenschapsraad en leesmoeder
Secretaris peuterspeelzaal Beuningen (initiatiefnemer)

Mevrouw Annette (A.M.J.) Theussing- Hobbelink uit Losser
Vrijwilliger bij de vakantiespelweken
Vrijwilliger van de Kerstmarkt/Kersthuis van de kerstman    
Vrijwilliger Bruegheliaans Festijn
Organisatie vlindermarkt (kunstmarkt)
 Vrijwilliger Carnaval Losser

De heer Coen C.A.J.) van Breugel en mevrouw Anneke (J.A.M.) Vincenten uit Losser
Initiatiefnemers, oprichters, bestuursleden en leden van het Lossers Kunst Collectief (LKC)
Organisatoren van de Kunstroute Losser 
Vluchtelingenhulp door particulier initiatief en ondersteuning 

De heer Hennie (H.W.) Bijkerk uit Overdinkel
Vrijwilliger bij Stichting Fundament
Vrijwilliger bij ’t Trefhuus Overdinkel
Penningmeester bij de Schuttersvereniging Overdinkel

De heer Frank (F.A.J.) Olde Riekerink uit de Lutte
Vrijwilliger bij brandweerpost de Lutte
Dienstverband van meer dan 20 jaar
Professionele opleidingen genoten en diverse trainingen gevolgd.
Chauffeur zware voertuigen en kazerne coördinator van de Lutte

De heer Ad (A.C.M.) Willems uit Losser
Vrijwilliger bij de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Bestuurslid organisatie dauwtrapviering op Hemelvaartsdag, 
Secretaris locatieraad H. Maria Geboortekerk
        Secretaris begraafplaatscommissie
        Lid van de Pastoraatsgroep Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Actief lid van het koor Vivace, onderdeel van de parochie Marie Vlucht,
        Secretaris in het bestuur
        lid van de feestcommissie