Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Mirjam Spoelman

Op zondag 1 december, heeft mevrouw Mirjam Spoelman een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Cia Kroon, burgemeester van Losser, reikte haar onderscheiding uit ná het concert ter gelegenheid van het 80-jarig jubileum van zangvereniging Cantica Nova. De uitreiking vond plaats in de Maria Geboorte kerk, Gronausestraat 4 te Losser.

Mirjam Spoelman werd met veel lof en waardering, in het bijzijn van haar man, familie, vrienden, bestuur en leden van zangvereniging Cantica Nova, toegesproken door burgemeester Kroon. Sinds drie maanden is Mevr. Spoelman inwoonster van de gemeente Hof van Twente. Haar grootste activiteit ligt bij Cantica Nova in de gemeente Losser. Vandaar dat de burgemeester van Losser haar de Koninklijke Onderscheiding mocht overhandigen.

Zij werd bedankt voor haar jarenlange inzet als dirigent voor een vijftal koren, waaronder Cantica Nova, Vocaal Vrouwen Ensemble Ladies Only, het Lossers Overdag Koor, Zang- en oratoriumvereniging Onze Stem en het kinderkoor van de Nederlandse Reisopera.

Mirjam Spoelman heeft deze dirigentschappen met veel passie, tijd en gedrevenheid uitgevoerd. Zij heeft veel aandacht voor de muziekkeuze, de -beleving en het uitvoeringsniveau. 
Met haar didactische aanpak leert zij de koorleden ook ademhalingstechnieken om zo de koorzangers naar een hoger niveau te brengen. Mirjam Spoelman speelt een belangrijke maatschappelijke - en sociale rol bij de koren door de mensen te verbinden en te versterken.

Mevrouw Spoelman en mevrouw Kroon