Koninklijke onderscheiding voor Siny Ekkelboom-van Reeken

Zondag 12 november heeft mevrouw Siny Ekkelboom-van Reeken een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en werd zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jean Paul Gebben, burgemeester van Losser, reikte de onderscheiding uit tijdens het “Complimentenconcert” van Concertvereniging Sempre Crescendo Losser in de Hervormde kerk te Losser.

Mevrouw Ekkelboom-van Reeken werd in het bijzijn van kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, leden van de concertvereniging en belangstellenden in het zonnetje gezet en bedankt voor haar jarenlange inzet en ondersteuning.

In de beginjaren heeft Mw. Ekkelboom het jubileumjaar van Concertvereniging Sempre Crescendo Losser gestalte gegeven door actief te zijn in het jubileumcomité. Daarna is het jubileumcomité doorgegaan als werkcomité. En van dat werkcomité is zij altijd de penningmeester geweest, tot nu toe.

Sinds 1991 is zij betrokken bij de landelijke collecte voor de epilepsiebestrijding en was zij collecteleider hier in Losser, tot 2016. Ook heeft Mw. Ekkelboom zitting gehad in het bestuur van de begrafenisvereniging.

Zie ook bijgevoegde speech en de foto’s van de uitreiking (door Sietse Smit):

KO

KO

KO

KO

KO