Koninklijke onderscheiding voor Ruud van Berkel

Vandaag, woensdag 12 december, heeft de heer Ruud van Berkel een Koninklijke Onderscheiding ontvangen en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een feestelijke personeelsbijeenkomst, ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het bedrijf Heembouw, werd Ruud van Berkel onderscheiden.

Onder belangstelling van familie, personeel, commissarissen, aandeelhouders, werd de heer Van Berkel in het zonnetje gezet.

Ruud van Berkel nam begin jaren ’70 het bouwbedrijf over dat zijn vader, Cor van Berkel, in 1939 was gestart en gaf het bedrijf de naam Heembouw. In de periode 1973-1998 was Ruud van Berkel als directeur van Heembouw actief, en groeide de dorpsaannemer van weleer uit tot succesvolle bouwonderneming. Ook na zijn terugtreding als directeur, bleef Ruud van Berkel als commissaris en eigenaar van Heembouw nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie. Als een van de grootste werkgevers in de gemeente Kaag en Braassem heeft Heembouw gedurende haar hele bestaan lokale activiteiten financieel ondersteund.

Naast zijn directeurschap bij Heembouw heeft hij in de tachtiger jaren nog activiteiten verricht voor de Zwemclub ZPC Alkemade en was hij medeoprichter van Lionsclub Alkemade.

Uitreiking
De heer van Berkel is sinds april 2010 woonachtig in De Lutte. Hij wordt onderscheiden als directeur van het bouwbedrijf Heembouw in de gemeente Kaag en Braasem. Daarom vond de uitreiking plaats door burgemeester Mw. M. van der Velde-Menting van de gemeente Kaag en Braasem.